Ceļojošā muzejpedagoģiskā programma

Marta sākumā sākumskolā ciemojās darbinieki no Raiņa un Kr.Barona muzeja. Ar Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu realizēja projektu ” Ceļojošā muzejpedagoģiskā programma” Žaniņš un Krišiņš”, kura iepazīstināja ar Raini un Krišjāni Baronu, sniedzot iespēju tās dalībniekiem, darbojoties komandās pildīt dažādus uzdevumus.

Tehnobuss Baldones vidusskolā

No 5.-8. martam pie mums ciemojās „Tehnobuss”, kurš ir 18 metrus garš, ceļojošs autobuss, kurš Baldones vidusskolā bija ilgi gaidīts. No 1.-12.klašu skolēniem un 7.-9.klases Mūzikas pamatskolas skolēniem bija iespēja uzzināt, kas ir mehatronika, iepazīties ar karjeras iespējām mašīnbūves, metālapstrādes nozarēs, uzzināt un redzēt, kā strādā magnētiskie, gaismas, kustību sensori, kur tos pielieto praktiskā dzīvē. Tāpat apskatīt Latvijā ražoto 3D printeri un piedalīties 3D figūras veidošanā, pamēģināt savas spējas metināšanas darbos. Redzētais raisīja interesi arī jaunāko klašu skolēniem un tika uzdoti daudzi jautājumi par iekārtu darbību, specifiku un pielietojumu. Cerams, ka tika radīts priekšstats par nākotnes iespējām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē un izpratni par profesijām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē.

Pasākums notika Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Meža karjeras diena Baldones vidusskolā

5., 6., 7. martā Baldones vidusskolā viesojās ilggadējs mežzinis, meža inženieris, mežistrādes vadītājs Pēteris Stepiņš. Viņa darba pieredze meža nozarē –  vairāk nekā 45 gadi un viņš ir iepazinis visu meža apsaimniekošanas ciklu, sākot no čiekuru vākšanas, meža stādīšanas un kopšanas, beidzot ar darbu forvarderī un kokapstrādes cehā, mēbeļu ražošanā. Šobrīd strādā Tērvetes dabas parkā.

Nodarbība sastāvēja no divām daļām – teorētiskās, kurā skolēni uzzināja, dara mūsdienu meža profesionālis, kur var apgūt mežziņa profesiju un kādas ir karjeras iespējas, strādājot šajā jomā un praktiskās, kurā tika apgūtas iemaņas, kā izmērīt koka garumu, noteikt koka vecumu, atpazīt koksni dažādos materiālos un uzzināt to ietekmi uz dabu, noteikt koka bojājuma cēloņus u.c. uzdevumus.

Interesants bija uzdevums, kurā bija jāizveido Leonardo da Vinči koksnes tiltu.

Paldies lektoram, Valsts izglītības attīstības aģentūrai un  kopā ar Latvijas Valsts mežiem par saturīgo un interesanto nodarbību!

Dabaszinātņu pētnieki

Baldones novada dome projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros organizē dabaszinātņu nometni Baldones vidusskolas un Baldones Mūzikas pamatskolas 1.-3. klases skolēniem. Pieteikšanās no 05.03.2018. plkst. 9.00 elektroniski – ej.uz/dabaszinatnupetnieki 
Dalībnieku skaits ierobežots. Baldones vidusskola – 20 un Baldones Mūzikas pamatskola – 10 dalībnieki!
Vairāk informācijas – 28663569

Pierīgas novadu Mūsdienu deju konkurss “Pierīgas kauss 2018”

16.februārī Mālpils kultūras centrā notika atklātais Pierīgas novadu Mūsdienu deju konkurss “Pierīgas kauss 2018”, kurā piedalījās arī Baldones vidusskolas deju grupa “Debija”.

Konkursa ietvaros 27 kolektīvi žūrijai atrādīja 35 horeogrāfijas. Žūrijas komisijas sastāvā darbojās Gunta Bāliņa (Latvijas Nacionālās operas pedagoģe – horeogrāfe, Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesore), Ilanta Jātniece – Java (Bērnu deju kolektīvu vadītāja, senioru deju kolektīva „Sidrabaine” vadītājas asistente) un Oļģerts Lejnieks (Pierīgas novadu Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes priekšnieks). Žūrijas uzdevums bija novērtēt mūsdienu deju kolektīvu un horeogrāfu veikumu, kā arī atlasīt interesantākās un oriģinālākās horeogrāfijas II kārtai Vidzemes novadā, kas notiks 23. martā Ogres kultūras centrā. Katrs priekšnesums tika vērtēts pēc 25 punktu skalas: 10 punkti – dejas kompozīcija, 10 punkti – dejas tehniskais izpildījums, 5 punkti – “imidžs”.

“Ēnu diena”

Šogad “Ēnu diena” notika 14.februārī. Pie 1.-4.klašu skolēniem ciemojās skolotāja un stāstniece Līga Reitere. Līga pastāstīja kā veidojusies viņas dzīves ceļš. Sekoja izglītojošs un atraktīvs stāstījums par saskarsmes spēļu nozīmi karjeras attīstībā senāk un mūsdienās. Skolēni risināja dažādas dzīves situācijas spēļu veidā ar sadarbību, ar uzticēšanos, ar noteikumu izprašanu, ar jaunu risinājumu meklējumiem, ar mērķa sasniegšanu un ar izvērtējumu. Liela uzmanība tika pievērsta arī skolotāja profesijas apguvei.

Vecāko klašu skolēni (5.-12.klase) bija iespēja ēnot dažādu profesiju pārstāvjus individuāli. Kopā ēnu dienās piedalījās 71 skolēni un tika iepazītas ugunsdzēsēja, policista, aktiera, arhitekta, informācijas tehnoloģiju speciālista, pasākuma vadītāja, tetovētāja, mežsaimnieka, pārdevēja, skolotāja, radio ziņu žurnālista, ķirurga, psihologa, pavāra, farmaceita u.c. profesijas. Visvairāk ēnotas tika aktieru profesijas. Bija iespēja ēnot Baldones domes priekšsēdētāja un citu domes darbinieku amatus. Paldies arī Baldones policijai un autoservisa “Nērings” vadībai par atsaucību, ļaujot skolēniem iepazīt savas sapņu profesijas.