Baldones vidusskolā ciemojas 2016.gada absolventi

Šī gada 18. janvārī skolā viesojās Baldones vidusskolas 2016. gada absolventi Luīze Strautmane, Dana Esteri Damlamajana, Arnis Lamberts un Toms Priedītis. Sarunā piedalījās 8.-12.klašu skolēni.
Jaunieši bija sagatavojuši interesantas prezentācijas, kas bija ne tikai humora pilnas, bet arī informatīvi saturīgas un jēgpilnas. Luīze stāstīja par dzīvi Vidzemes augstskolā, Arnis un Dana – Latvijas Universitātē, bet Toms – Latvijas Jūras akadēmijā.
Jaunieši pastāstīja, ka neskatoties uz to, ka jāmācās ir daudz, tomēr pietiek laika arī studentu dzīvei ārpus studijām. Piemēram, Dana un Arnis aktīvi darbojas studentu pašpārvaldē, Luīze piedalās skolas pasākumu vadīšanā.
Jaunieši aicināja skolēnus mācīties vidusskolā, būt aktīviem, jo tas, kāda ir dzīve skolā, ļoti atkarīgs no pašu iniciatīvas un aktivitātes.
Patiess prieks par visu jauniešu azartu un aizrautību, un lai arī turpmākos studiju gadus izdodas saglabāt tādu apņēmību, mirdzumu un prieku acīs!

Augstskolu izstāde Baldonē

2017.gada 17.janvārī Baldones vidusskolā notika augstskolu izstāde, kuru apmeklēja skolēni no Baldones, Iecavas, Ķekavas un Daugmales skolām. Pasākums guva lielu atsaucību un izstādi apskatīja vairāk kā 500 skolēnu un citu interesentu.

Lielākā daļa apmeklētāju bija vecāko klašu skolēni, kurus augstskolu pārstāvji iepazīstināja ar mācību programmām, studentu dzīvi ārpus mācībām un iespējām studēt ārzemēs. Bet, pateicoties augstskolu pārstāvju profesionalitātei un spējai “aizraut” skolēnus ar savu stāstījumu, arī jaunāko klašu skolēni guva jaunus iespaidus un interesi par dažādām profesijām.

Īpašs paldies Latvijas Jūras akadēmijas, Biznesa augstskolas “Turība”, NBS rekrutēšanas un atlases centra, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Banku augstskolas, Vidzemes augstskolas un starptautisko konsultāciju centru “Kalba.lv” un “Dream Foundation” pārstāvjiem!

Foto…

Paldies visiem, kuri piedalījās un atbalstīja šo pasākumu!

Latvijas augstskolas 2017 – Baldonē

17.janvārī no plkst. 12:00 līdz 14:00 Baldones vidusskolas aktu zālē notiks 15 Latvijas augstskolu izstāde, kurā būs iespēja iepazīties ar studiju iespējām Latvijā un ārzemēs! Varēsiet satikt pārstāvjus no:

 • Rīgas Tehniskās universitātes
 • Rīgas Stradiņa universitātes
 • Banku augstskolas
 • Starptautiskā konsultāciju centra “Kalba.lv”
 • Latvijas Universitātes
 • Ventspils augstskolas
 • Vidzemes augstskolas
 • Jelgavas LU
 • Latvijas Jūras akadēmijas
 • Biznesa augstskolas “Turība”
 • Nacionālo bruņoto spēku rekrutēšanas un atlases centra
 • Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas
 • Starptautisks konsultāciju centra “Dream Foundation”
 • Latvijas Jūras akadēmijas

Eduarda Krūmiņa nodarbība “Pašapziņa un es”

E.Krūmiņš20.decembrī Baldones vidusskolā notika Eduarda Krūmiņa (darbojas Jauniešu līderisma programmā “Go Beyond”) vadītā nodarbībā “Pašapziņa un es”, kurā piedalījās 10.-12.klašu skolēni.
Tās mērķis bija, izprotot, ka un kā mūsu pašvērtējumu ietekmē citi, izvērtēt savas prasmes un saprast, ko varam darīt, lai tās attīstītu un vairotu savu pašapziņu un spējas.
Pirmajā nodarbības daļā skolēniem bija jāpilda praktisks uzdevums, ceļot torni no koka klucīšiem. Rezultātā bija redzams, kā mainās mūsu domas par sevi, kad redzam labu paraugu. Tika pārrunāta iespēja celt un mazināt pašapziņu sev un citiem. Otrajā nodarbības daļā katrs dalībnieks izvērtēja desmit nākotnē, darba tirgū epieciešamākās prasmes un iespējas tās attīstīt. Tika pārrunāts, kādēļ svarīgi attīstīt kādas prasmes, ka to attīstīšana var vairot mūsu pašapziņu un padara mūs spējīgākus. Noslēgumā skolēni atzina, ka nodarbība likusi aizdomāties par pašapziņu, cik tā atkarīga no apkārtējiem, kā ietekmē skolas dzīvi, mācības un iespējas nākotnē.

Ziemassvētku koncerts Baldones vidusskolā

0114. decembrī, smaržojot piparkūkām, izskanēja Baldones vidusskolas Ziemassvētku koncerts, veltīts skolotājiem un vecākiem. Dziedāja 1.–4. klašu un 5.– 10. klašu koris, solisti, dejoja tautas deju kolektīvi, mūsdienu deju kolektīvs, īpaši aizrautīgu zumbu rādīja 2.b klases skolēni kopā ar savu skolotāju I. Melngaili, romantisku rumbu varēja skatīt 12. klases skolēnu izpildījumā, interesanti bija vidusskolēnu iestudējumi, skanēja dzeja Jāņa, Danielas, Adriana, Aleksandras un 5.a klases skolēnu izpildījumā. Skatītāju sajūsmu izraisīja karatistu Haralda un Kristiāna un mākslas vingrotājas Karlīnas priekšnesums. Galvenais, ka ar muguras sāpēm sasirgušais Eduards no Baldones Pladu purva dūņu brāļiem Jēkaba un Kārļa tomēr Ziemassvētku vakarā dabūja dūņas un izārstēja savu muguru. Viss beigtos ar skanīgu dziesmu, ja vien 3.b klases ķekatnieki kopā ar savu skolotāju B. Zeidleri nesagādātu pārsteigumu ar bluķa vilkšanu zālē, tā dedzināšanu laukumā un tējas malkošanu. Tad gan viss beidzās laimīgi. Foto…

Paldies visiem kolektīvu vadītājiem un klašu audzinātājiem! Paldies visiem vecākiem, kuri ieradās!

12. klases skolēni apmeklē izrādi “Kārkli”

Kārkli7. decembrī mēs, 12.klases skolēni un klases audzinātāja, Jaunā Rīgas teātra Lielajā zālē bijām uz pirmizrādi “Kārkli” (Gata Šmita iestudējums, kuru režisors gatavojis kopā ar izrādes aktieriem Gunu Zariņu, Baibu Broku, Kasparu Znotiņu, Andri Keišu un Ģirtu Krūmiņu). Iestudējums ir veltījums Latvijas politiskajai dzīvei un sniedz daudz materiāla pārdomām. Skumji, ja mūsu valsts vadošie politiķi un amatpersonas pelnījuši tikai aktieru un skatītāju izsmieklu un dusmas.

12. klase, audz. B. Kaļļe

Izstāde “Latvijai 98”

Valsts svētku ietvaros, novembra mēnesī,  Baldones vidusskolas muzejā tika izvietota izstāde “Latvijai 98”. Muzeja kompozīcijas veidošanā piedalījās Baldones vidusskolas vēstures pulciņš un skolas skolēni. Izstādē varēja aplūkot skolēnu veidotos apsveikuma plakātus Latvijas dzimšanas dienā, kā arī iepazīties ar svarīgāko vēstures notikumu aprakstu.