Izstāde “Latvijai 98”

Valsts svētku ietvaros, novembra mēnesī,  Baldones vidusskolas muzejā tika izvietota izstāde “Latvijai 98”. Muzeja kompozīcijas veidošanā piedalījās Baldones vidusskolas vēstures pulciņš un skolas skolēni. Izstādē varēja aplūkot skolēnu veidotos apsveikuma plakātus Latvijas dzimšanas dienā, kā arī iepazīties ar svarīgāko vēstures notikumu aprakstu.

Pasākums Latvijas dzimšanas dienai

Jau vairak nekā 10 gadu sākumskolā katru gadu notiek pasākums, kas veltīts Latvijas dzimšanas dienai. To sagatavo 4. klases. Šogad pasākumu organizēja 4.a klase skolotājas Aijas Dambergas vadībā un 4.b klase skolotājas Ilonas Kūkumas vadībā. Pasākumu papildināja sākumskolas koris Lāsmas Mercas vadībā.

Paldies dalībniekiem, skolēniem un skolotājiem, kā arī paldies skolēnu vecākiem par sadarbību!

Konkurss “Mans talants Latvijai”

Konkurss15.novembrī skolā norisinājās konkurss “Mans talants Latvijai”. Dalībnieki rādīja visdažādākos talantus – dziedāja dziesmas un skaitīja dzejoļus, rādīja karatē paņēmienus, dejoja, brauca ar tēta mazo riteni, zīmēja brīnumpilsētu, spēlēja klavieres un čellu. Foto…
1. vietu konkursā ieguva 3. b klases skolēns Alfs Vilcāns, kurš demonstrēja veloprasmes, 2. vietu – divas burvīgas dziedātājas Sofija Gucale (5.b) un Marika Aglaja Ābeļkalne (2.b), 3. vietā – jaunie karatē talanti Haralds Ermuiža un Kristiāns Nosovs no 2.a klases, kā arī 3.b klases skolēns Rūdis Kupčs par ģimenē mantoto talantu cept gardas kūkas. Skatītāju simpātijas pārliecinoši ieguva meiteņu trio ar dziesmu “Wings” – Monta Kārkliņa (10.), Laura Klaudija Fišere (9.a), Marta Sokolova (7.a).

Panākumi mācību darbā un konkursā „Skolu reitings”

2016.gada 16. novembrī Cēsu Vidzemes koncertzālē notika Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitinga apbalvošanas pasākums, kurā tika pasniegtas balvas pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem 4 skolu grupās.

Baldones vidusskola guva panākumus divās nominācijās – kopvērtējumā pilsētu grupā 3. vieta valstī un nominācijā angļu valoda – pilsētu grupā 2. vieta valstī.

Pateicību saņēma Baldones vidusskolas vadība par izcilu mācību darba organizāciju un angļu valodas skolotāja (V. Matisāne) par teicamiem sasniegumiem angļu valodas mācīšanā.

vadiba angluval

Tikšanās Rīgas Stradiņa universitātē

rsu1.novembrī notika Rīgas Stradiņa universitātes rektora tikšanās ar skolu direktoriem, pedagogiem, karjeras konsultantiem un citiem speciālistiem “Izglītības tilts no vidusskolas uz universitāti” .

Tika diskutēts par to, kā nodrošināt veiksmīgu pāreju starp vidusskolu un universitāti, par izglītības kvalitāti un mērķtiecīgu karjeras izvēli un notika iepazīšanās ar RSU telpām un fakultātēm.

Baldones vidusskola saņēma arī pateicību par izcili sagatavotām, zinošām un mērķtiecīgām jaunajām Rīgas Stradiņa universitātes studentēm Lauru Čerāni un Annu Smelteri.