Klašu telpu sadalījums 2018./ 2019.m.g.

 

1.a 309. I.Pelčere
1.b 310. B.Zeidlere
1.c 209. D.Skujevska
2.a 311. A.Damberga
2.b 308. I.Kūkuma
3.a 212. S.Krūze
3.b 214. D.Arāja
4.a 312. I.Stuberovska
4.b 314. I.Melngaile
5.a 106. I.Šulcs
5.b 301. D.Leveika
6.a 211. R.Markova
6.b 9. A.Karelsons
7.a 202. R.Tenis
7.b 302. J.Miklašonoka
8.a 303. J.Antone
8.b 201. E.Šefanovskis
8.c 103. A. Staņulāne
9.a 203. E.Spolīte
9.b 204. G.Penķe
9.c 105. I.Grīnvalde
10.a 102. L.Šūpole-Tene
10.b  301. D.Leveika
11. 304. S.Krastiņa
12. 3. B.Lūce

 

Mācību grāmatas un darba burtnīcas jaunajam 2018./2019.m.g.

4.- 12. klašu skolēni var saņemt skolas bibliotēkā no 9.00 līdz 16.00 šādos datumos:

24.augustā – 4.ab
27. augustā – 5.ab, 6.ab
28. augustā – 7.ab, 8.ab
29.augustā – 9.ab, 10.ab
31.augustā – 11. un 12. klases

1.- 3. klašu skolēni mācību grāmatas un burtnīcas saņems 3. septembrī pie klases audzinātājas.
Ja netiec norādītajā datumā, izvēlies sev piemērotāko datumu un nāc pēc grāmatām.
Lai saņemtu grāmatas jaunajam mācību gadam, jānodod iepriekšējā mācību gada grāmatas
(tiem, kuri to vēl nebija izdarījuši).

Uz tikšanos! Bibliotekāre Gunta.

Baldones vidusskola

2018./2019. m.g. Baldones vidusskolā nokomplektētas trīs pirmās klases.
Par bērnu sadalījumu pa klasēm interesēties skolas lietvedībā.
Pirmo klašu vecāku sapulces notiks skolā 30. augustā plkst. 18.00
1.A- 309. kab. (kl. audz. I. Pelčere)
1.B- 310. kab. (kl. audz. B. Zeidlere)
1.C- 209. kab. (kl. audz D. Skujevska)

lietvede@baldonesvsk.lv
tālr. 67932317

“ĪSTS VĪRIETIS”

Baldones vidusskolas 4.a klasē no 27.marta līdz 13.aprīlim norisinājās sociāli lietišķā akcija “ĪSTS VĪRIETIS”! Tās mērķis – uzlabot klases skolēnu attiecības un emocionālo vidi, pilnveidot kulturālu un pieklājīgu uzvedību, uzlabot zēnu un meiteņu savstarpējo komunikāciju.

Meitenes, saziņā ar sociālo pedagoģi I.Bēmeri, pēc klases sociāli emocionālās gaisotnes pašizvērtējuma, izveidoja atklāto vēstuli puišiem par ĪSTA VĪRIEŠA labākajām rakstura īpašībām, labāko izturēšanos, manierēm un uzvedības prasmēm. 4.a klases meiteņu izpratnē īsts vīrietis ir tāds, kurš aizstāv, rūpējas un palīdz meitenēm, saprot, ka meitenes ir vājākas,  īsts vīrietis neķēmojas un viņi nekaujas savā starpā. Klases kopējā sarunā meitenes iepazīstināja zēnus ar vēstuli, aicinot viņus būt īstiem vīriešiem, kā arī ar sociāli lietišķās akcijas noteikumiem. Vēstule tika novietota klasē pie sienas kā atklāts atgādinājums visām brīnišķīgajām īsta vīrieša īpašībām. Meitenes novērojot un piedzīvojot  saskarsmē ar klases zēniem vīrieša cienīgu uzvedību, attieksmi piešķīra mazus kartona sirsiņžetonus! Idejiski stipri līdzīgi kā sociālajos tīklos interneta vidē mēs uzspiežam sirsniņai ar apakšvirsrakstu “like”, tikai daudz, daudz grūtāk – jo viss notiek īstenībā, jāpastatās acīs un jāiedod rokās! Katru dienu atbilstoši piešķirto sirsniņžetonu skaitam tika noteikti akcijas “ĪSTS VĪRIETIS” dienas uzvarētāji. Pēc rezultātu paziņošanas katru dienu kopīgi izdiskutējām par pozitīvo un negatīvi piedzīvoto bērnu uztverē, viens otram izskaidrojām savas sajūtas, viedokli un cerības.

Sociālā pedagoģe I.Bēmere novēroja, kā sākumā meitenēm nebija viegli izteikt uzslavu zēniem, mazliet neērti un kauns. Tomēr zēnu pozitīvās ieinteresētības iedrošinātas un atbalstītas meitenes kļuva pārliecinātākas un drošākas!  Zēniem vislabāk veicās ar meiteņu palaišanu pa priekšu. Meitenes visur un vienmēr tika pirmās, tika pagaidītas, tika palaistas, durvis pieturētas. Īsti džemtelmeņi! Ļoti labi 4.a klases zēniem sanāca panest meiteņu smagās somas. Īsti spēka vīri! Daudzi zēni pēkšņi pamanīja klasē esošās galda spēlēs. Starpbrīzos tika nodarbinātas nevis rokas un kājas skraidot, bet prāts – domājot! Gudri vīrieši! Klases audzinātāja I.Pelčere novēroja brīnumainas pārvērtības pusdienu starpbrīdī ēdamzāle, kad zēni sakārtoja tukšos traukus un piebīdīja krēslus pie galdiem! Saimnieciski vīrieši!

Arī skolēni pašizvērtējuma diskusijā analizēja akcijas norisi. Keitija atzina, ka bija interesanti redzēt kā zēni cenšas! Kāda no klases meitenēm savu sirsiņžetonu laimīgi  un atviegloti piešķīra puisim, kurš beidzot viņu pārstāja kaitināt un ķircināt! Amanda sacīja, ka ļoti negribas beigt, zēni akcijas laikā ļoti mainījās uz labo pusi. Gribas, lai tā būtu visu laiku! Patrīsija atzina, ka puiši kļuva labāki! Everita novērēja, ka zēni mainījās un tas ļāva labāk justies klasē. Evelīna atzina, ka puiši kļuva pieklājīgāki! Zēni atzina, ka viņiem bija interesanti un patika. Toms novērtēja, ka visi puiši kļuva mierīgāki. Guntars pauda prieku, ka daži žetoni saņemti nejauši, pašam nemanot izdarīju kaut ko labu!

Klasē kopumā par brīnišķīgu rīcību zēniem  tika piešķirti 528 prieka sirsniņžetoni.

Sociālā pedagoģe I.Bēmere secina, lai pilnveidotu skolēnu attiecības un sociāli  emocionālo vidi noteikti vēl būs jāmācās, tomēr ir izdarīts daudzskaitlīgi rezultatīvs darbs šajā virzienā! Līdzcilvēku labie vārdi, mazās uzslavas, siltais skatiens, pateiktais paldies, priecīgais pamudinājums, iedrošinājums ikvienu mudina censties būt vēl labākam! Tas 4.a klases skolēniem izdevās lieliski!

Ar šo Baldones vidusskolas 4.a klases skolēni aicina visus baldoniešus uz Labo vārdu akcijas turpinājumu! Pateiksim kaut ko labu viens otram katru dienu! Mums patika – jums arī patiks!

4.a klases skolēni un klases audzinātāja I.Pelčere,

sociālā pedagoģe I.Bēmere.

Informācija par pasākumu SkillsLatvia2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra 2018. gadā no 25. līdz 26. aprīlim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā (Ķīpsalas iela 8, Rīga) organizēs nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu SkillsLatvia 2018.
Ar moto “Uzvar darītājs!” nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2018 sacentīsies 118 dalībnieki no 31 Latvijas profesionālās izglītības iestādes 18 dažādās nominācijās. Lai noskaidrotu labākos jaunos profesionāļus, konkursanti divu dienu garumā demonstrēs savas prasmes, veicot nozares ekspertu sastādītus darba uzdevumus. Apmeklētājiem būs iespēja vērot jaunos profesionāļus, sacenšoties tādās nominācijās, kā piemēram, skatlogu dizains un noformēšana, tērpu dizains, frizieru darbi, restorānu serviss, smago spēkratu remonts un apkope, mobilā robotika un daudzas citas.
Šeit saite uz mājaslapu.