Karjeras nedēļa Baldones vidusskolā

No 27.novembra līdz 1.decembrim Baldones vidusskolas 1.-12.klases skolēniem, Profesiju darbnīcu ietvaros, skolēniem bija iespēja iepazīt dažādas profesijas:
Par stjuarta profesiju, pieredzē dalījās bijusī Baldones vsk. skolniece Annija Ceriņa ar kolēģi Ilonu Kaļiņinu. Abas meitenes lepojas, ka strādā aviokompānijā “Air Baltic” un ar aizrautību stāstīja par dažādām priekšrocībām, ko piedāvā darba devējs. Piemēram, iespēja nemitīgi pilnveidoties, apgūt jaunas lietas, ceļot, veiksmīgi vienot darbu ar ģimenes dzīvi, studēt, rūpēties par veselību u.c. 9.,12.klašu skolēni tika informēti arī, ka stjuartam jāpiemīt labām saskarsmes spējām, jābūt aktīvam un ar vēlmi palīdzēt. Ka galvenais pienākums nav apkalpot pasažierus, bet rūpēties par viņu drošību. Tāpēc notiek regulāras apmācības, kurās trenētas prasmes rīkoties profesionāli un apdomīgi, piemēram, sniedzot kādam pasažierim nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Uzzini vairāk

Karjeras nedēļa

No 27.novembra līdz 1.decembrim Baldones vidusskolā Karjeras nedēļas ietvaros skolēniem būs iespēja iepazīt dažādas profesijas: par stjuarta profesiju stāstīs Annija Ceriņa ar kolēģi, par zirgkopja profesiju – Līga Broduža, par IT speciālista profesiju – Didzis Balodis, par mūziķa, producenta, mūzikas izdevēja profesiju – Guntars Račs, par ekonomista, kultūras darbu organizatora, aktiera profesijām pastāstīs Baldones vidusskolas absolventi. Būs iespēja arī iepazīties ar mediķa profesiju un neatliekamās palīdzības sniegšanu. “Brīnumzemē” notiks izglītojošas nodarbības un tehnoloģiju darbnīcas ar mērķi dot iespēju izzināt gan inženierzinātņu, gan mākslas jomas un starpnozaru radošuma šodienas un nākotnes iespējas. EKO skolas pasākumā kopā ar Artūru Jansonu būs iespēja apspriest atbildīga pārtikas patēriņa jautājumus.

Meža karjeras diena

Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar Latvijas Valsts mežiem ir izveidojuši 80 minūšu nodarbību “Meža karjeras dienu”. Nodarbības laikā mežinieks Pēteris Stepiņš, vairāk kā 45 gadu stāžs meža nozarē, stāstīs par meža nozari, tās profesijām, gan arī, sadalot jauniešus grupās, darbosies praktiski papildinot un nostiprinot jauniešu zināšanas un prasmes ģeogrāfijā, bioloģijā, sociālajās zinībās, ķīmijā. Nodarbība ir paredzēta jauniešiem no 8. līdz 12. klasei. Minimālais jauniešu skaits – 20.

Skolas nodarbību var pieteikt šeit. Pirmā pieteikšanās kārta līdz 1. decembrim, pieteikt var sev vēlamo datumu visa mācību gada ietvaros, ja grib pieteikt vairākas grupas, tad pieteikumu aizpilda pa katru grupu atsevišķi. Iesakām, nodarbību ieplānot augstāk nosauktajās mācību stundās. Vairāk informācijas lasiet šeit.

Projekts Smart generation

Baldones vidusskola ir viena no 15 Latvijas skolām, kura piedalās Erasmus+ atbalstītā projektā, kura viens no galvenajiem mērķiem ir radīt aplikācijas viedtelefoniem, ko varētu izmantot mācību procesā.
Lai skolotāji no visām projektā iesaistītajām dalībvalstīm dalītos novadīto pilotstundu pieredzē un diskutētu, cik nepieciešamas mobilās aplikācijas mācību procesā, 25.oktobrī, Itālijas pilsētā Domēnā notika starptautiska konference.
Konferencē ar savu pieredzi par skolēnu prasmēm un zināšanām dalījās skolas no Itālijas, Spānijas, Rumānijas, Beļģijas. Latviju pārstāvēja skolotājas no Rūjienas un Baldones vidusskolām.
Šis bija projekta “starpposms”, pēc kura tiks izstrādāti oficiāli ieteikumi Izglītības ministrijai, par jaunāko tehnoloģiju ieviešanu skolās.

Izstāde “Izglītība un karjera 2017”

Jau 30. septembrī apmeklē ikgadējo KALBA ārzemju izglītības izstādi “Izglītība un karjera 2017” un izzini, cik plašas ir mācību ārzemēs iespējas! Izstādē piedalīsies universitātes un vidusskolas no dažādām valstīm, būs informatīvi semināri un daudz kā cita interesanta! Īpašs piedāvājums tikai 12. klasēm! Nāc uz izstādi, satiec savu izglītības konsultantu jeb KALBA buddy, iesniedz dokumentus studijām ārzemēs kopā ar KALBA un saņem karjeras interešu testu bez maksas! Vairāk informācijas šeit…

ZINOO Baldones vidusskolā

Lai iepazīstinātu un radītu interesi par dabas un inženierzinātņu jomām, 25., 26. un 29. maijā, Baldones vidusskolā viesosies Cēsu bērnu zinātkāres centrs “ZINOO”.
Šajās trīs dienās notiks 24 praktiskas nodarbības par dažādām tēmām, kā arī skolas gaiteņos tiks izvietotas zinātkāres stacijas un interaktīvi eksponāti. Katras dienas noslēgumā skolas zālē notiks eksperimentu izrāde.
Piedalīsies Baldones vidusskolas un Baldones mūzikas pamatskolas skolēni.

Iepazīsti ar mežu saistītās profesijas!

24.maijā skolā viesosies ar mežu saistītu profesiju pārstāvji un 7.-12.klases skolēniem būs iespēja piedalīties dažādās darbnīcās. Baldones vidusskolas un Baldones mūzikas pamatskolas skolēni varēs iepazīt tādas profesijas, kā ornitologs, pūču pētnieks, zinātnieks, dabas skaņu ierakstītājs, putnu vērotājs, dabas fotogrāfs, biologs, mežzinis, dabas žurnālists.