Apsveicam Pierīgas novadu olimpiāžu uzvarētājus 2017./18.m.g.

Vācu valodas alternatīvā olimpiāde “Izteiksmīgā runa”

                                                           Gvido Ušpalevičs 7. klase 1. vieta, skolotāja Ligita Arija Bergmane

                                                           Artūrs Dumbris   7. klase 2. vieta, skolotāja Ligita Arija Bergmane

Ķīmijas olimpiāde-                  Eduards Ķerūds 11. klase 1. vieta, skolotāja Aija Ozoliņa

                                                           Klāvs Daniels Skulte 9.klase atzinība, skolotāja Elīna Spolīte

Matemātikas olimpiāde-       Anete Korotkeviča  7. klase 2. vieta, skolotāja Zane Skrastiņa

                                                           Ričards Aizupietis 5.klase atzinība, skolotāja Zane Skrastiņa

                                                          Marks Kušners 7. klase atzinība, skolotāja Zane Skrastiņa

Latviešu valodas olimpiāde– Elīna Ivanova 11. klase 1. vieta, skolotāja Dace Cekula

Mājturības olimpiāde-            Rihards Kauliņš 8. klase atzinība, skolotājs Rūdolfs Tenis

Fizikas olimpiāde-                    Klāvs Daniels Skulte 9.klase atzinība, skolotājs Juris Kauliņš    

Angļu val. konkurss ” Edelweiss”     

                                                            Solvita Birīte  6. klase 2. vieta, skolotāja Velta Matisāne

                                                           Loreta Sāra Beikerte  3. klase atzinība, skolotāja Iveta Melngaile

Matemātikas olimpiāde-       Klāvs Daniels Skulte 9. klase atzinība, skolotāja Inese Čipāne-Kipāne

                                                          Agnese Krūmiņa 9. klase atzinība, skolotāja Inese Čipāne-Kipāne

                                                          Guntars Mieriņš 10. klase atzinība, skolotāja Aelita Čerāne

                                                          Elīna Ivanova 11. klase  atzinība, skolotāja Aelita Čerāne

Vēstures olimpiāde-              Paula Elizabete Garā  9.  klase atzinība , skolotāja Ilze Odnocenova

                                                         Madara Stolere 9. klase atzinība , skolotāja Ilze Odnocenova

Latviešu valodas olimpiāde-Paula Elizabete Garā 9. klase 2. vieta, skolotāja Baiba Kaļķe

                                                            Emīlija Graustiņa atzinība 9. klase, skolotāja Baiba Kaļķe

Vizuālās mākslas olimpiāde-Keitija Kriškovska 4. klase 2. vieta, skolotāja Daina Leveika

                                                            Betija Bunkše 9. klase atzinība, skolotāja Daina Leveika

Angļu valodas olimpiāde–      Aivars Viška  11. klase atzinība, skolotāja Velta Matisāne

 

 

 

 

Baldones vidusskolas Vizuālās mākslas skolas olimpiādes uzvarētāji

2.klašu grupā:

1.vieta- Čelsijai Larionovai 2.b
2.vieta – Andželikai Skudrītei 2.b
3.vieta – Hannai Jansonei 2.a
Atzinība: Katrīnai Elizabetei Karagiozei 2.b

3.-4.klašu grupā:

1.vieta – Keitijai Kriškovskai 3.a
2.vieta – Alfam Vilcānam 3.b
3.vieta – Adelei Balodei 3.b
Atzinība: Emīlijai Puķītei 4.a,
Agnesei Meņģelei 4.a

5.-7.klašu grupā:

1.vieta – Andai Viškai 7.b
2.vieta – Patrikam Vildem 5.a, Ģirtam Vīksniņam 5.b
3.vieta – Artim Rudzinskim 6.b, Arturam Dumbrim 6.a
Atzinība: Anetei Korotkevičai 6.a, Letīcijai Masei 6.a, Jēkabam Ozolam 5.a

8.-9. klašu grupā:

1.vieta – Justīnei Miklašonokai 9.b
2.vieta – Betijai Bunkšei 8.a, Danai Laimiņai 8.b
3.vieta – Elīzai Parasigai – Parasiņai 9.a
Atzinība: Helēnai Ļanovskai 8.a, Zanei Vanuškai 9.b

Apsveicam!

Pierīgas novadu angļu valodas konkursa „Edelweiss”
3.vietas ieguvējus 5.-6.klašu grupā Solvitu Birīti 5.a (skolotāja Velta Matisāne) un Arturu Dumbri 6.a (skolotāja Vita Lauciņa-Veinere)
Atzinība 3.-4.klašu grupā Amandai Siliņai 4.a (skolotāja Vita Lauciņa-Veinere) un Ingum Dilbo 3.b (skolotāja Iveta Melngaile)

Pierīgas novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē
3.vieta 8.klašu grupā Emīlijai Graustiņai 8.b (skolotāja Baiba Kaļķe)

Pierīgas novadu fizikas olimpiādē
3.vieta 10.klašu grupā Aivaram Viškam (skolotājs Imants Gorbāns)

Apsveicam!

Baldones vidusskolas skolēni ar labiem panākumiem ir uzsākuši piedalīšanos Pierīgas novadu olimpiādēs.
1.vieta Līvai Krūziņai 11.kl. latviešu valodas un literatūras olimpiādē (skolotāja Dace Cekula)
1.vieta Aivaram Viškam 10.kl. programmēšanas olimpiādē (skolotājs Mārtiņš Junkers)
Atzinība Gledisai Vitkai 12.kl. latviešu valodas un literatūras olimpiādē (skolotāja Ramona Markova)

Panākumi mācību darbā un konkursā „Skolu reitings”

2016.gada 16. novembrī Cēsu Vidzemes koncertzālē notika Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitinga apbalvošanas pasākums, kurā tika pasniegtas balvas pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem 4 skolu grupās.

Baldones vidusskola guva panākumus divās nominācijās – kopvērtējumā pilsētu grupā 3. vieta valstī un nominācijā angļu valoda – pilsētu grupā 2. vieta valstī.

Pateicību saņēma Baldones vidusskolas vadība par izcilu mācību darba organizāciju un angļu valodas skolotāja (V. Matisāne) par teicamiem sasniegumiem angļu valodas mācīšanā.

vadiba angluval