Dzejas dienas

Septembra pirmajās nedēļās skolā notika Dzejas dienām veltītas stundas. Piemēram, 6.b, 7.a, 7.b un 9.b klases skolēni sacerēja akrostihus, saistītus ar ekoskolas tēmu ,,Ēdam veselīgi’’. 10.klase rakstīja dzejoļus ,,Dzīve kā…’’ pēc īpašiem nosacījumiem. 11. un 12. klases skolēni radīja savus dzejoļus dadaistu stilā. 14.septembrī visu vidusskolas klašu skolēni piedalījās Dzejas dienu pasākumā Doles tautas namā, kur noskatījās dokumentālo filmu  par Knutu Skujenieku ,,Knutifikācija’’ un tikās ar režisoru Ivaru  Tontegodi.

Ekskursija uz Stokholmu

25. – 27. maijā 8.a klase kopā ar audzinātāju L.Šūpoli-Teni un skolotāju R.Teni devās kruīzā uz Stokholmu. Stokholmā skolēni apmeklēja Modernās mākslas muzeju, apskatīja ostu, Parlamentu, Stokholmas pili un citus apskates objektus. Uz kuģa skolēni arī piedalījās loterijā, kurā trīs reizes veiksmīgs bija skolēns Marks Kristiāns Kārkliņš, vienu reizi paveicās arī skolotājam R.Tenim. Skolēni mājās atgriezās noguruši, bet apmierināti ar braucienu.

Pieņemšana pie direktores

2017. gada 10. maija pasākumā „Pieņemšana pie direktores” tika apbalvoti skolēni – valsts un Rīgas reģiona ZP darbu skates uzvarētāji, Pierīgas novadu olimpiāžu, konkursu un sacensību godalgoto vietu ieguvēji, dažādu Latvijas sporta izlašu dalībnieki, kā arī viņu pedagogi. Tika sumināti pieci skolas darbinieki – darba jubilāri (B. Zeidlere, G. Amatniece, J. Antone, A. Laimiņa, A. Lūcis). Direktore izteica pateicību visiem skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem un vecākiem par šī mācību gada darbu. Foto…

Mobilais zināšanu ekspresis

22. martā skolā piestāja Mobilais zināšanu ekspresis – skolēnus izziņas un zinātkāres rosināšanai iekārtots autobuss, kurā 3. un 4. klašu skolēni atraktīvā veidā iepazina Eiropas Savienību. Savukārt pamatskolas un vidusskolas skolēni piedalījās interaktīvā nodarbībā “Esi savas dzīves režisors!”. Ar skolēniem tikās Eiropas Kustība Latvijā prezidents Andris Gobiņš, multimākslinieks Kaspars Blūms – Blūmanis jeb Kašers un TV seja Lelde Lietaviete.

Silto džemperu diena 2017

Jau rīt ir “Silto džemperu diena 2017”, ko organizē Ekoskolas partneri no Beļģijas. Akcijas mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņu problēmām un veicināt rīcības, kas mazina negatīvo ietekmi uz klimatu.

Tāpēc, šogad, sadarbojoties ar Rīgas Mūzikas internāta vidusskolu, abas ekopadomes aicina audzēkņus un mācībspēkus 17.02. vilkt siltus džemperus. Kāpēc? Jo tiks nedaudz samazināts siltuma daudzums, lai mazinātu klimata pārmaiņas.

Ģērbsimies atbilstoši gadalaikiem!

Jūsu, Ekopadome.

Ziemassvētku koncerts Baldones vidusskolā

0114. decembrī, smaržojot piparkūkām, izskanēja Baldones vidusskolas Ziemassvētku koncerts, veltīts skolotājiem un vecākiem. Dziedāja 1.–4. klašu un 5.– 10. klašu koris, solisti, dejoja tautas deju kolektīvi, mūsdienu deju kolektīvs, īpaši aizrautīgu zumbu rādīja 2.b klases skolēni kopā ar savu skolotāju I. Melngaili, romantisku rumbu varēja skatīt 12. klases skolēnu izpildījumā, interesanti bija vidusskolēnu iestudējumi, skanēja dzeja Jāņa, Danielas, Adriana, Aleksandras un 5.a klases skolēnu izpildījumā. Skatītāju sajūsmu izraisīja karatistu Haralda un Kristiāna un mākslas vingrotājas Karlīnas priekšnesums. Galvenais, ka ar muguras sāpēm sasirgušais Eduards no Baldones Pladu purva dūņu brāļiem Jēkaba un Kārļa tomēr Ziemassvētku vakarā dabūja dūņas un izārstēja savu muguru. Viss beigtos ar skanīgu dziesmu, ja vien 3.b klases ķekatnieki kopā ar savu skolotāju B. Zeidleri nesagādātu pārsteigumu ar bluķa vilkšanu zālē, tā dedzināšanu laukumā un tējas malkošanu. Tad gan viss beidzās laimīgi. Foto…

Paldies visiem kolektīvu vadītājiem un klašu audzinātājiem! Paldies visiem vecākiem, kuri ieradās!