Lietvedība

Lietvedības sekretāre Lolita Levdanska
tālr. 67932317

Lietvedības pārzine Anita Laimiņa
tālr. 67932317

Tehniskā sekretāre Vaira Narunovska
tālr. 67932317