Norises laiki

Valsts pārbaudes darbu norises laiki 2017./2018.m.g.

3.klase
22.februāris latviešu valoda
28.februāris matemātika
6.klase
21.februāris latviešu valoda
27.februāris matemātika
6.marts dabaszinības
9.klase
23.maijs, 24.maijs latviešu valoda
29.maijs, 30.maijs svešvalodas
5.jūnijs matemātika
12.jūnijs vēsture
10., 11.klase
10.aprīlis diagnosticējošais laboratorijas darbs ķīmijā, fizikā
11., 12.klase
13.marts, 14.marts CE angļu valoda
15.marts, 16.marts CE krievu valoda
21.maijs, 22.maijs informātika
22.maijs CE latviešu valoda
25.maijs CE matemātika
28.maijs CE vēsture
30.maijs CE bioloģija
1.jūnijs ģeogrāfija
4.jūnijs CE fizika
6.jūnijs CE ķīmija
8.jūnijs ekonomika