Skolēni

2017./2018. mācību gadā Baldones vidusskolā I semestrī mācības ir uzsākuši 530 skolēni.

Absolventi