Skolotāji

Baldones vidusskolas skolotāji 2017./2018.m.g.

Uzvārds, vārds Amats Mācību priekšmets
Knohenfelde Dzintra direktore latviešu val., literatūra
Stuberovska Sarmīte direktora vietn. izglītības jomā sociālās zinības, ētika
Bergmane Ligita direktora vietn. izglītības jomā angļu val., vācu val.
Šmite Indra direktora vietn. māc. un audz. jomā angļu val.
Čerāne Aelita direktora vietn. informātikas jomā matemātika
Amatniece Gunta bibliotekāre  
Antone Juta skolotāja vizuālā māksla, kultūras vēsture
Arāja Dita skolotāja sākumskolas skolotāja
Vallere  Santa skolotāja mūzika
Batarevska Baiba skolotāja speciālās izglītības skolotāja
Cekula Dace skolotāja latviešu val., literatūra
Čipāne-Kipāne Inese skolotāja matemātika
Damberga Aija skolotāja sākumskolas skolotāja
  izglītības psihologs  
Fogele Vineta skolotāja matemātika
Grīnvalde Inese skolotāja speciālās izglītības skolotāja, karjeras speciāliste
Junkers Mārtiņš skolotājs informātika
Kauliņa Inese skolotāja palīgs  speciālās izglītības skolotāja
Kauliņš Juris skolotājs fizika, astronomija
Kalniņa Brigita skolotāja mūzika
Kaļķe Baiba skolotāja latviešu val., literatūra
Koguta Elīna skolotāja sākumskolas skolotāja, logopēds
Kokina Aina skolotāja speciālās izglītības skolotāja
Kožarenoka-Šņoriņa Inga skolotāja speciālās izglītības skolotāja
Krastiņa Sandra skolotāja krievu val.
Krūze Skaidrīte skolotāja sākumskolas skolotāja
Kūkuma Ilona skolotāja sākumskolas skolotāja, informātika, soc. zinības
Lapiņa-Kupča Sandra skolotāja, pedagoga palīgs speciālās izglītības skolotāja
Leveika Daina skolotāja vizuālā māksla
Lidemane Lolita skolotāja speciālās izglītības skolotāja
Lūce Biruta skolotāja bioloģija, dabaszinības, soc. zinības
Markova Ramona skolotāja latviešu valoda, literatūra
Matisāne Velta skolotāja angļu valoda
Melngaile Iveta skolotāja sākumskolas skolotāja, angļu val.
Miklašonoka Jogita skolotāja informātika
Naglis Pēteris skolotājs sports
Odnocenova Ilze skolotāja vēsture
Ošeniece Inese skolotāja, pedagoga palīgs krievu val.
Ozoliņa Aija skolotāja ķīmija, dabaszinības, bioloģija
Ozoliņa Inga skolotāja angļu val.
Pelčere Iveta skolotāja sākumskolas skolotāja
Penķe Gunta skolotāja ģeogrāfija
Poriete Ija skolotāja matemātika
Putniņa Karina skolotāja soc. zinības, filozofija, politika un tiesības
Putniņa Biruta skolotāja interešu izglītības skolotāja
Skrastiņa Zane skolotāja matemātika
Skrode Gita skolotāja speciālās izglītības skolotāja
Spolīte Elīna skolotāja ķīmija un dabaszinības
Staņulāne Aiga skolotāja speciālās izglītības skolotāja
Stuberovska Ilze skolotāja sākumskolas skolotāja
Šefanovskis Elmārs skolotājs sports
Šūpole-Tene Lelde skolotāja mājturība un tehnoloģijas
Tamane Ivetta skolotāja interešu izglītības skolotāja
Tenis Rūdolfs skolotājs mājturība un tehnoloģijas
Tetere Solveiga skolotāja latviešu val., literatūra
Uzrauga Lāsma skolotāja mūzika
Valere Santa skolotāja mūzika
Zavacka Solvita skolotāja ekonomika
Zeidlere Benita skolotāja sākumskolas skolotāja
Zvejniece Iveta skolotāja speciālās izglītības skolotāja
Žučkova Aelita skolotāja speciālās izglītības skolotāja

Baldones vidusskolas skolotāji 2016./2017.m.g.
Baldones vidusskolas skolotāji 2015./2016.m.g.