11.

Nedēļas diena Datums Stundas Stundu laiki Mācību priekšmets Kabinets
PIRMDIENA 19.05. 1. 14:00
2. 14:50 Fizika  206.
3. 15:40 Matemātika 6.
4. 16:30 Ekonomika 7.
5. 17:15 Ekonomika 7.
6. 18:00 Latviešu valoda 17.
7. 18:45
8. 19:30
OTRDIENA 20.05. 1. 14:00 Fizika 206.
2. 14:50 Fizika 206.
3. 15:40 Krievu valoda 204.
4. 16:30 Matemātika 7.
5. 17:15 Ķīmija 203.
6. 18:00 Ģeogrāfija 17.
7. 18:45 Ģeogrāfija 17.
TREŠDIENA 21.05. 1. 14:00 Latv. un pas. vēsture 9.
2. 14:50 Kulturoloģija 11.
3. 15:40 Kulturoloģija 11.
4. 16:30 Bioloģija 203.
5. 17:15 Latviešu valoda 17.
6. 18:00 Literatūra 17.
7. 18:45 Ģeogrāfija 17.
8 19:30 Ģeogrāfija 17.
CETURTDIENA 22.05. 1. 14:00 Ķīmija 203.
2. 14:50 Angļu valoda 105.
3. 15:40 Krievu valoda 204.
4. 16:30 Matemātika 6.
5. 17:15 Informātika 302.
6. 18:00 Informātika 302.
7. 18:45
PIEKTDIENA 23.05. 1. 14:00 Latv. un pas. vēsture 9.
2. 14:50 Bioloģija 203.
3. 15:40 Matemātika 6.
4. 16:30 Angļu valoda 204.
5. 17:15 Literatūra 16.
6. 18:00 Ģeogrāfija 17.
7. 18:45 Ģeogrāfija 17.