Apsveicam Baldones vidusskolas 7.a. klases skolēnu Kristiānu Teležņikovu ar izcīnīto 2.vietu Pierīgas novadu skolu vācu valodas daiļrunas konkursā un 8.b klases skolēnu Mārtiņu Kuziku ar iegūto atzinību vācu valodas  olimpiādē.

Izsakām pateicību skolotājām Dacei Stūrei un Ligitai Bergmanei par skolēna sagatavošanu. Skolas administrācija