No 2. līdz 6. novembrim skolā norisinās Rīcības dienas, kuru ietvarā skolā notiks dažādas aktivitātes, tai skaitā arī foto konkurss. 1) Konkursa detaļas meklē ierakstā, kur tas izsludināts. 2) 1.-6. klases spēlēs “Šķirošanas spēli” klases stundā. 3) Piektdien plkst. 17:00 filmas kopskatīšanās. (Saite tiks nosūtīta nedēļas laikā e-klasē) -Ekopadome #Ekoskolas #RīcībasDienas2020 #LabieDarbiPlanētai