“Labu domāt, labu darīt, labu runāt, labam ticēt, labu vēlēt, labu dot un labu ņemt.” /V.Toma/

3.b klase decembra mēnesī veica labo darbu – dāvaniņu sagatavošanu Baldones senioriem. Paldies 3.b klases vecākiem, skolotājai Dainai Levekai, dienas centra SAC “Baldone” vadītājai Daigai Dilbo.

Gaišus svētkus!

3.b klases audzinātāja Jogita Miklašonoka