Starpdisciplinārā stunda

2020./21.m.g. Baldones vidusskolas prioritārā caurviju prasme ir sadarbība. Starpdisciplinārās stundas ir viena no sadarbības formām starp skolotājiem, kas pasniedz dažādus mācību priekšmetus.

28.janvārī attālinātajā mācību procesā šāda stunda notika 2.b. klasei, kad mājturības stundā tika nostiprinātas zināšanas angļu valodā un matemātikā.

Stundu organizēja Ingrīda Irša-Podkalne un Iveta Melngaile.