27.01.2021. Baldones vidusskolas Atbalsta personāla komanda organizēja 1.-6.klašu skolēnu vecāku attālinātu sapulci.

Sniedzām ieteikumus bērnu motivēšanai pašvadītam mācību procesam vidē. Izskaidrojām skolas pedagoģiskā un sociālpsiholoģiskā atbalsta iespējas skolēniem un vecākiem attālināto mācību laikā. Pateicamies vecākiem par atsaucību un ieinteresētību. Ļoti lūdzam jebkādu grūtību gadījumā vērsties pie skolas atbalsta personāla. Kopīgi centīsimies rast labākos risinājumus mūsu bērnu labā. komandas vārdā:

sociālā pedagoģe Ilona Bēmere (mob.tel.27841411)