Šogad Ekoskolas gada tēma ir ENERĢIJA. Mājturības un tehnoloģiju stundā 6.b un 6.c klases skolēni katrs izveidoja papīra dzirnavas. “Vēja enerģiju uzskata par enerģiju, kura ir spējīga pati atjaunoties”, sk. Vija Eglīte. #Ekoskolas #ekoskolām20