Baldones vidusskolas pašpārvalde šodien devās projekta “Idejas ceļ gaisā” mācībās. Mācībās tika pārrunāta pašpārvaldes loma skolā, izvērtēta tās līdzšinējā darbība, tika aktualizētas problēmas un meklēti risinājumi turpmākai attīstībai.
Paldies Ķekavas novada pašvaldībai par projekta īstenošanu. Kā teica Solvita, braucam mājās ar karoti, ar kuru smelt idejas un barot citus.
Sk. Sandra Lapiņa-Kupča