Baldones vidusskolas sākumsolas skolēni un skolotāji, saka lielu paldies Ķekavas novada izglītības pārvaldei par sarūpēto dāvanu “Didaktisko materiālu komplektu”. 1.a klases skolēni materiālu jau izmēģinājuši latviešu valodas, dabaszinību un sociālo zinību stundās.