2.a klase Džimbas drošības skolā

2021.gada 13.septembrī 2.a klase piedalījās Džimbas drošības skolā centrā „Dardedze” Rīgā. Skolēni apguva personiskās drošības prasmes saskarsmē ar citiem cilvēkiem – pazīstamiem, svešiem, vienaudžiem vai pieaugušajiem. Nodarbības laikā skolēni mācījās atpazīt bīstamos aspektus un rīcību saskarsmē ar citiem. Skolēni guvuši jaunas dzīves atziņas.
Sindija: ”Nevar skatīties uz citiem, kad viņi ģērbjas.”
Aleksis: ”Nedrīkst pieņemt no svešiem pieaugušajiem nekādu naudu.”
Matīss: ”Ja pieaugušais tev dara kaut ko sliktu un prasa to nevienam neteikt, ir jāsaka. Par to obligāti ir jāpasaka kādam.”
Ance: ”Mans ķermenis pasaka, kad es baidos. Man sāk tā stipri dauzīties sirds.”
Kristofers: ”Es esmu sava ķermeņa vadītājs.”
Fēliks: ”Es esmu sava ķermeņa boss.”
Elīza: ”Kad es ar citiem draugiem spēlējos, man ar viņiem ir jārunā. Man jāsaka, ko es vēlos.”

Sociālā pedagoģe: Ilona Bēmere