2.b klase Džimbas drošības skolā

2021.gada 20.septembrī 2.b klase piedalījās Džimbas drošības skolā centrā „Dardedze” Rīgā. Skolēni apguva personiskās drošības prasmes saskarsmē ar citiem cilvēkiem – pazīstamiem, svešiem, vienaudžiem vai pieaugušajiem. Nodarbības laikā skolēni mācījās atpazīt bīstamos aspektus un rīcību saskarsmē ar citiem. Skolēni guvuši jaunas dzīves atziņas.
Tomass: ”Vajag pateikt “nē” sliktās situācijās.”
Katrīna: “Es iemācījos, ka nedrīkst par citiem smieties. Kad citu apjoko, viņš var būt bēdīgs.”
Alise: “Nav pieklājīgi citus cilvēkus aiztikt, kad viņš to negrib.”
Hanna: “ Cita cilvēka ķermeni nedrīkst nofotografēt. Ja kāds tā dara, ir jāpasaka viņam, lai nedara tā.”
Alise: “Cita cilvēka lietas nevar ņemt bez atļaujas.”