Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

2022.gada 8.aprīlī 10.klase piedalījās ESF pilnībā finansētajā projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jauniešu NVO iniciatīvas “Piedzīvojumu gars” kolektīva saliedēšanās pasākumā devās pārgājienā pa Baldones pļavām un mežiem. Skolēniem pārgājiena laikā pašiem bija jāplāno maršruts pa kuru doties, līdz ar to skolēniem bija jāvienojas par to, kurš uzņemsies vadību, kopumā vadību uzņēmās vairāki skolēni, līdz ar to pārgājiena maršruts iznāca interesants un aizraujošs. Pārgājiena laikā tika būvēti tilti, lai tiktu pāri grāvjiem, dažiem skolēniem arī sanāca iekrist ledaini aukstā ūdeni. Kā jau šī pārgājiena mērķis bija saliedēties, tad izmirkušajiem skolēniem tika sameklētas sausas drēbes. Pārgājiena laikā arī kūrām ugunskuru un cepām desas, pavadījām laiku sarunās.

10. klases skolēni