Dzejas dienas

Aktivitātes literatūras stundās 12.septembrī (foto):

6.a klasē – “Man tuvais dzejolis”
7.b klasē – “Dzejolis fotogrāfijā”
8.b klasē – “Dzeja uz asfalta”

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Baiba Kaļķe

8.a klasē – pašsacerēti dzejoļi

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Ramona Markova

Aktivitātes literatūras stundās 21.septebrī:

8.a klasē – prezentācijas “Dzeja dziesmās”

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Ramona Markova