Dabaszinību, matemātikas un informātikas nedēļa

10. klases rīkotais konkurss 7. klasēm  VAI TU PAZĪSTI MEŽU? Tiek pārbaudītas komandu zināšanas ne tikai par dažādiem ar mežu saistītiem jautājumiem, bet arī praktiskās iemaņas. Uzvaru konkursā gūst 7.a klases komanda APSES! Apsveicam!