Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

2022.gada 6.decembrī 5.c un 10.klase piedalījās ESF pilnībā finansētajā projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jauniešu NVO iniciatīvas “Rites Attīstībai” kolektīva saliedēšanās pasākumā.

Skolēni mazajās komandu grupiņās pilsētorientēšanās ietvaros plānoja dažādu uzdevumu īstenošanas stratēģiju. Bija jāatrod kontrolpunkti Baldonē pēc attēliem, mīklās veiktiem aprakstiem, jāizpilda papildus punktu uzdevumi. Lai komanda veiksmīgi varētu iekļauties laikā, bija jāsaprot katra komandas dalībnieka stiprās puses, spējas, izpratne, rakstura īpatnības, vēlme iesaistīties un sasniegt mērķi. Skolēni saka, ka nebija viegli, bija jāpārvar aukstums, laika trūkums un viedokļu dažādība. Neskatoties uz grūtībām, jaunieši atzīst, ka tagad ir drošāka un stiprāka sajūta saskarsmē ar saviem klases biedriem.