5.b kl. karjeras nedēļa

5.b klase karjeras nedēļā izzināja un attīstīja savas uzņēmējspējas, izmantojot VIAA sagatavoto mācību materiālu karjeras izglītībā par idejas radīšanas procesu no 0 līdz pirmajam prototipam.

Radīšanas procesu vadīja klases audzinātājā Lāsma Uzrauga.