Skolotāji un skolas darbinieki, atsaucoties direktores vietnieces Ligitas Bergmanes aicinājumam, piedalījās labo darbu akcijā un uzadīja skolas deju kolektīviem 20 zeķu pārus un 20 pārus rakstainos valnīšus. “ Mēs to darījām ar prieku”, teica čaklās adītājas,” lai mūsu dejotāji ir skaisti un saposti.” Vēlam veiksmi deju skatēs.