Apsveicam!

Baldones vidusskolas skolēni ar labiem panākumiem ir uzsākuši piedalīšanos Pierīgas novadu olimpiādēs.
1.vieta Līvai Krūziņai 11.kl. latviešu valodas un literatūras olimpiādē (skolotāja Dace Cekula)
1.vieta Aivaram Viškam 10.kl. programmēšanas olimpiādē (skolotājs Mārtiņš Junkers)
Atzinība Gledisai Vitkai 12.kl. latviešu valodas un literatūras olimpiādē (skolotāja Ramona Markova)