Apsveicam

11.klases skolēnus ar godalgotajām vietām Rīgas un Pierīgas reģionu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē:

1.pakāpe – 11.b klases skolniecei Samantai Lankovskai par darbu izglītības zinātņu nozarē “ Sākumskolas skolēnu attieksme pret personvārdu izmantojumu mācību līdzekļos.”

2.pakāpe- 11.b klases skolniecei Madarai Stolerei par darbu psiholoģijas nozarē “ Vienaudžu vardarbība skolā- pusaudžu un jauniešu pieredze.”

2.pakāpe -11.a klases skolniecei Martai Balodei par darbu bioloģijas nozarē “ Kukaiņu māja- kukaiņu sugu daudzveidības saglabātāja pilsētvidē.”

2. pakāpe- 11.a klases skolēnam Valteram Kalcenauam par darbu plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas nozarē “ Reklāmās izmantotie līdzekļi jauniešu auditorijas piesaistei sociālajā tīklā Facebook.”

Visi skolēnu darbi izvirzīti prezentēšanai  Latvijas skolēnu 44 zinātniski pētniecisko darbu konferencē, kas notiks 3.aprīlī Jelgavā.

Turam īkšķus un vēlam panākumus skolēniem darbu prezentēšanā.

Izsakām pateicību skolotājām Baibai Kaļķei un Dzintrai Knohenfeldei par ieguldīto darbu skolēnu ZPD vadīšanā.

Apsveicam Pierīgas novadu skolu angļu valodas olimpiādes “ Spelling Bee” konkursa 3. vietas ieguvēju Aleksi Macuku ( 6.a klase) un angļu valodas daiļrunas konkursa “ Edelweiss “ atzinības ieguvēju Sāru Lidiju Puriņu ( 4.a klase)

Izsakām pateicību skolotājiem Ingum Šulcam un Janai Babrei-Laimei par skolēnu sagatavošanu.

Skolas administrācija.