Apsveicam

Pierīgas novadu skolu 8. klašu krievu valodas olimpiādes uzvarētāju

Sofiju Gucali( 8.b klase) ar izcīnīto 1. vietu.

Paldies skolotājai Sandrai Krastiņai par skolnieces sagatavošanu.

Apsveicam Pierīgas novadu skolu vizuālās mākslas olimpiādes „Mazais mākslinieks godalgoto vietu ieguvējus:

1. klašu grupā atzinība 1.b klases skolniecei Sofijai Jarimai

2. klašu grupā 2.vieta  2.b klases skolniecei Paulai Annai Vanuškai

3. klašu grupā 2.vieta  3.a klases skolniecei Martai Kiršblūmai.

Izsakām pateicību skolotājai Dainai Leveikai par skolēnu sagatavošanu.

Skolas administrācija