Arodbiedrības sastāvs 2016./2017.m.g.

Arodkomitejas priekššēdētāja

I.Čipāne-Kipāne

Arodkomitejas locekļi

Elīna Koguta
Jolanta Linde
Inese Kauliņa
Ilona Kūkuma