Arodbiedrības sastāvs 2017./2018.m.g.

Arodkomitejas priekššēdētāja

I.Čipāne-Kipāne

Arodkomitejas locekļi

Inese Kauliņa
Ilona Kūkuma
Gunta Penķe
Ilze Odnocenova