Arodkomitejas sastāvs 2018./2019.m.g

Arodkomitejas priekšsēdētāja

Inese Čipāne-Kipāne

Arodkomitejas locekļi

Ilona Kūkuma
Gunta Penķe

Biedru skaits: 52 biedri