Arodkomitejas sastāvs 2019./2020.m.g

Arodkomitejas priekšsēdētāja

Inese Čipāne-Kipāne

Arodkomitejas locekļi

Ilona Kūkuma
Gunta Penķe

Biedru skaits: 54 biedri