Atbalsta komandas metodiskā nedēļa

Janvāra trešajā nedēļā Baldones vidusskolā notika Atbalsta komandas (psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, medmāsa, karjeras konsultants, skolotāja palīgs, direktora vietniece audzināšanas darbā) metodiskā nedēļa, kuras ietvaros līdztekus mācību darbam norisinājās virkne interesantu pasākumu.

Sociālais pedagogs Ilona Bēmere izveidoja uz skolēnu savstarpējo un paaudžu līderību balstītu sociāli emocionālās audzināšanas pasākumu plānu. Tēma:” Kā izvairīties un kā risināt konfliktus?”

Plāna pirmajā etapā sociālais pedagogs diskutējot, kopīgi izvērtējot pašu skolēnu piedzīvoto personības izaugsmes ceļā, izglītoja grupiņu 9.a klases skolēnu. Otrajā etapā lielie izglītojošu un pieredzes apmaiņas diskusiju vadīja pilnīgi patstāvīgi jau 2.a klases skolēniem. Sociālais pedagoga bija tikai novērotājs. Trešajā posmā sociālais pedagogs vadīja sarunu ar visu 2.a klasi, kur jau apmācītie otrklasnieki izklāstīja jaunapgūtās zināšanas par konfliktu risināšanas paņēmieniem un taktikām saviem vienaudžiem klasē. Ceturtajā posmā kā mākslinieks tika iesaistīts ikviens 2.a klases skolēns. Izveidojām klases grāmatu “Strīdu atslēdziņa” un atgādinājumu apli par konfliktu risināšanas taktikām. Katra skolēna uzdevums bija izkrāsot un uzzīmēt. Skolēni drīkstēja papildināt viens otra zīmējumus, piekrāsot, atteikties, ja kaut ko nesaprot! Kāda mazā skolniece krāsojot savu lapaspusi skaidroja: “Es nezinu, ko nozīmē justies pazemota un es nezinu kā to uzzīmēt! Kāds cits skolēns gan labi saprata vārda pazemojums nozīmi un papildināja šo darbu ar tumši brūnām, treknām zig-zag švīkām! Piektajā posmā ar 2.a klases brīvprātīgajiem iesējām grāmatu un izvietojām uzskates līdzekļus klases telpā. Tie paliks kā atgādinājums un praktisks palīgs skolēniem dažādu situāciju risināšanā. Lielie – mazajiem! Mazie – saviem vienaudžiem! Mēs savas grāmatas autori un mākslinieki! Tā Baldones vidusskolā skolēni mācījās un stiprināja sociālo prasmi sadzīvot – padomāt pirms strīda, saprast kā es jūtos un saprast, ko es vēlos, pieņemt gudru lēmumu!

Karjeras konsultante Inese Grīnvalde bija noorganizējusi izzinošu augstskolu izstādi, kuru apmeklēja vairāk kā 500 skolēni no mūsu un tuvējās apkārtnes skolām. Augstskolu pārstāvji sniedza interesentiem nepieciešamo informāciju par profesijām, iestājpārbaudījumiem. Atbalsta komandā izvērtējot pasākumu, secinām šis bija viens no vērtīgākajiem un izglītojošākajiem pasākumiem skolā šajā mācību gadā. Labas atsauksmes dzirdējām gan no skolotājiem, gan skolēniem.

I.Grīnvalde bija uzaicinājusi uz tikšanos Baldones vidusskolas absolventus, kuri bija sagatavojuši jēgpilnas un interesantas prezentācijas 8.- 12.klasei par to, kāpēc ir vērts mācīties vidusskolā, kādas rakstura īpašības jāstiprina vidusskolā, kas labi noder vēlāk augstākajās mācību iestādēs. Skolēni klausījās absolventos ar lielu interesi un zinātkāri.

Medmāsa Dace Eisule trešajās klasēm vadīja izglītojošu konkursu par pirmo palīdzību. Viņa ar skolēniem pārrunāja dažādas aktuālas tēmas saistībā ar veselību un drošību. Kā vispareizāk rīkoties dažādu traumu, negadījumu situācijās. Skolēni aktīvi iesaistījās diskusijās, uzdeva dažādus interesējošus jautājumus, tādejādi papildinot savas zināšanas.

Skolas psihologs Līga Ezeriņa nedēļas ietvaros turpināja jau iepriekš iesākto darbu ar piektajām klasēm un 7.a klasi, klasēs veicinot skolēnu saliedēšanās prasmes.

Skolotāju palīgs Inese Ošeniece individuālajā darbā ar skolēniem dažādoja mācību metodes, secinot, ka arī ikdienas darbā pēc iespējas lielāka uzmanība jāpievērš mācību metožu daudzveidībai.

Skolas logopēds Elīna Koguta logopēdiskajās nodarbībās izmantoja/ pielietoja dažādas pirkstu sīkās motorikas attīstības veicinošas metodes. Piemēram, no māla tika veidoti patskaņi, ar plastilīna palīdzību atveidoti dažādi pasaku tēli utt., tādejādi sekmējot smadzeņu darbības attīstību. Skolēni šajās nodarbībās piedalījās ar lielu prieku, nodarbību laikā valdīja miers un harmonija.