Atbalsts vecākiem

24. janvārī no 18:00 līdz 19:00 213.kab.

izglītojoši tematiska saruna ar vecākiem 5.-9. klašu vecākiem “Atkarību izraisošo vielu novēršanas profilakse bērna izaugsmes ceļā.” Sarunu organizē skolas atbalsta speciālisti.