Atgādinājums par iekšējās kārtības noteikumiem

Atgādinām, ka skolas iekšējās kārtības noteikumos ir informācija par mobilo telefonu lietošanu skolā:

23. Mācību stundu un citu nodarbību laikā izglītojamajiem aizliegts lietot mobilos telefonus, tie ir izslēgti vai uzstādīti klusuma režīmā un atrodas somā vai kabatā.