Atkarībām “NĒ”

Lai stiprinātu skolēnu pozitīvu attieksmi pret veselīgu dzīves veidu kā pamata vērtību, vizuālās mākslas stundās skolēni tika aicināti radošā veidā izteikt viedokli par psihoaktīvo vielu bīstamajiem aspektiem. Baldones vidusskolas 2.stāva vestibilā apskatāma 7.-10.klašu skolēnu zīmējumu izstāde “ATKARĪBĀM – NĒ!”