Muzejnodarbība “KĀ DZĪVOJA PIRMS SIMTS GADIEM: fotogrāfijas stāsta”

26. februārī, mēs, 8.b klase,  projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros,  devāmies uz Latvijas Nacionālo vēstures muzeju. Ierodoties muzejā mūs sagaidīja jauka gide, kura vadīja nodarbību. Nodarbības sākumā mēs iepazināmies ar senām fotogrāfijām, kā arī redzējām pasaules pirmo fotogrāfiju. Mēs uzzinājām daudz dažādu interesantu faktu par fotogrāfēšanos un fotogrāfijām, vēlāk mums bija grupu darbs saistībā ar fotogrāfijām. Grupu darbs bija ārkārtīgi interesants, proti, mums bija dotas senas fotogrāfijas, kurās tika attēlotas dažādas darbības, procesi. Mums fotogrāfijas bija jāsarindo pareizā secībā, kā arī tām jāpieliek pareizais apraksts. Kad komandas savu darbu bija beigušas, tām bija jāpastāsta, kādas darbības tika attēlotas fotogrāfijās un jāpastāsta, kādas ir atšķirības ražošanas procesos mūsdienās un minētajos laikos. Kopumā visai klasei patika, mums bija iespēja sadarboties un pavadīt laiku kopā.

Dārta Plūme

Apsveicam Baldones vidusskolas 7.a. klases skolēnu Kristiānu Teležņikovu ar izcīnīto 2.vietu Pierīgas novadu skolu vācu valodas daiļrunas konkursā un 8.b klases skolēnu Mārtiņu Kuziku ar iegūto atzinību vācu valodas  olimpiādē.

Izsakām pateicību skolotājām Dacei Stūrei un Ligitai Bergmanei par skolēna sagatavošanu. Skolas administrācija

Veselības ministrijas ieteikumi koronavīrusa Covid – 19 izplatības ierobežošanai

Valsts operatīvā medicīniskā komisija ir lēmusi paplašināt koronavīrusa izraisītās slimības Covid – 19 ierobežojošos pasākumus, nosakot papildu valstis un teritorijas, no kurām atgriežoties, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi.

Speciālisti iesaka, ja bērns pēdējo 14 dienu laikā bijis ceļojumā kādā no koronavīrusa izraisītās slimības Covid – 19 skartajām valstīm vai teritorijām:

bērnam neapmeklēt izglītības iestādi,
vecākiem sazināties ar ģimenes ārstu un sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna veselību 14 dienas pēc ceļojuma,
ja minētajā laika periodā pēc 14 dienām akūtas augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomi bērnam nav parādījušies, viņš var apmeklēt izglītības iestādi ar ģimenes ārsta izziņu,
ja bērnam simptomi parādās, nekavējoties jāzvana 113 un jāinformē ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu.

Aicinām aktuālajai informācijai sekot līdzi SPKC mājas lapā: www.spkc.gov.lv

2.a klases ēnu diena

12. februārī 2.a klases skolēni “ēnoja” uzņēmumā #SchneiderElectricLatvija. Bērniem tika piedāvāta ekskursija pa mājīgajām biroja telpām un izglītojoša nodarbība par elektrības ražošanu. Sajutām kā “kož” elektrība. Ēnošana turpinājās ar aizraujošu konkursu par elektrodrošību. Pēc izglītojošās daļas notika radoša darbošanās – katram bija iespēja izveidot persinalizēta dizaina gaismas slēdzi, kuru drīkstēja ņemt līdzi.

Paldies Kristīnei Grostiņai par organizēšanu un #SchneiderElectricLatvija par viesmīlību.

Ekoerudītu konkurss

18.02. Baldones vidusskolā norisinājās Ekoerudītu konkurss no 2.-4. klasei komandās, kuru rīkoja ekopadome. Jautājumi bija saistīti ar transporta, ūdens, atkritumu šķirošanas, vides, bioloģiskās daudzveidības uc.tēmām. Skolēni izrādīja ļoti lielu interesi un teicamas zināšanas vides jautājumos. Godpilno 1. vietu ieguva 4.a klase (kl. audz. S.Krūze), tikai par 1 punktu atpalika un ieguva 2. vietu- 4.b klase (kl. audz. D.Arāja), bet 3. vietu ieguva 3.b klase (kl. audz. I.Kūkuma). Komandas šķīra ļoti neliela punktu starpība.
Ekopadome pateicas ikvienam dalībniekam,jūsu zināšanas ir nenovērtējamas!

Ēnu diena

Ilgi gaidītā Ēnu diena atkal ir ātri pagājusi. Palikušas emocijas, jauni iespaidi un, cerams, nedaudz vairāk izpratnes par sevi un nākotnes nodarbošanos.

Liels prieks, ka ar katru gadu aizvien vairāk skolēnu izvēlas ēnot Baldones pašvaldības un vietējo uzņēmumu darbiniekus. Vispieprasītākās, kā katru gadu, bija pašvaldības policijas un autoservisa (SIA „Nērings”) darbinieku profesijas. Tika ēnotas arī psihologa un fizioterapeita profesiju pārstāves.

Šajā gadā bija negaidīti daudz potenciālo skolotāju un bērnudārza audzinātāju, kas liecina, ka aug jauna pedagogu paaudze.

Ļoti vērtīgs vienmēr bijis mūsu skolēnu vecāku atbalsts un pretimnākšana, veltot laiku un enerģiju ne tikai saviem, bet visas skolas bērniem un jauniešiem. Tā dizainera profesijas noslēpumos ļāva ielūkoties bērnu pēcpusdienas centra „Baltais ērglis” darbiniece Rūta Štrausa. Savukārt iepazīties ar sabiedriskā ēdinātāja profesiju deva iespēju vietējie uzņēmēji – „Burgers 66” īpašnieki – Aizupiešu ģimene.

Ar SIA Rimi Latvia pārtikas ražošanas tehnologa vispusīgo un radošo profesiju vairākas skolnieces varēja iepazīties, pateicoties Intai Stepčenko. Tīna  Grostiņa 2.c klases skolēnus iepazīstināja ar elektriķa profesiju, un bērni uzzināja daudz noderīga arī par elektrodrošību. Ar būvuzrauga Didža Dumbra profesiju iepazinās Artūrs Dumbris.

Pateicoties Jānim Kupčam, skolēni varēja ēnot jūras biologa un ķīmiķa profesiju Hidroekoloģijas institūtā.

Minēti vien daži no vecākiem un profesijām, kuras ēnoja mūsu skolēni. Tāpat tika ēnoti arī Saeimas deputāti, veterinārārsti un daudzi citi interesantu profesiju pārstāvji, tāpēc sakām lielu PALDIES visiem, kuri piedalījās Ēnu dienā.

Pieredzētais tiek pārrunāts skolas gaiteņos, prezentēts klases, sociālo zinību un ekonomikas stundās, un ir gandarījums, ka ar katru gadu skolēni spēj pieņemt patstāvīgākus lēmumus par piedalīšanos Ēnu dienā.

Prieks arī par skolēniem, kuri šajā dienā par prioritāti izvirzīja turpināt mācības skolā.
Inese Grīnvalde

18.02.2020. Mālpils vidusskolā norisinājās tautas bumbas sacensības meitenēm 2008.g. dzimušajām un jaunākām. Baldones vidusskolu pārstāvēja: 1. Una Bondare 5.a. 2. Laila Petrova 5.a. 3. Gerda Grostiņa 5.a. 4. Patrīcija Garā 5.a. 5. Laura Vidersone 5.a. 6. Dinija Stariņeca 5.a. 7. Marika Aglaja Ābeļkalne 5.b. 8. Evelīna Nikola Nurahanova 5.b. 9. Megija Štokmane 5.b. Komandai grupas izspēlē neizdevās gūt uzvaras, līdz ar to neiekļuva turnīra tālakajā kārtā, cīņā par godalgām. Bet komanda nostartēja savu spēju robežās un no aizvadītā turnīra meitenes guva labu pieredzi un labas emocijas.

Skolotājs:Elmārs Šefanovskis