Baldones vidusskola

Baldones vidusskola

š.g. 20. martā plkst. 18.00 

aicina jauno pirmklasnieku vecākus

uz  informatīvu  sanāksmi skolā

 par uzņemšanu 1. klasē  2019./2020. m. g.

Dokumentu iesniegšana sāksies 2019.gada 1. aprīlī.