Baldones vidusskolā viesojas pašpārvalžu pārstāvji no Ogres novada skolām

16. janvārī Baldones vidusskolā pieredzes apmaiņā ieradās Ogres novada jauniešu iniciatīvas centra vadītāja Diāna Bartušauska kopā ar skolu pašpārvalžu pārstāvjiem no 10 Ogres novada skolām.
Baldones vidusskolas līdzpārvalde iepazīstināja viesus ar savu skolu, pastāstīja, ar ko skolā lepojas skolotāji, vecāki un skolēni, kādi pasākumi tiek organizēti un cik daudz darba jāiegulda Ekoskolas projektā. Jaunieši dalījās pieredzē, izvirzīja sev jaunus mērķus.

Baldones novada domes jauniešu lietu speciālists Renārs Manuilovs vedināja jauniešus aizdomāties, kas tad īsti nepieciešams, lai skolēnu līdzpārvalde varētu veiksmīgi darboties, kādi ir komandas veidošanas principi, kādām īpašībām jāpiemīt līderim, un kas vispār vēl būtu darāms, lai dzīve skolā kļūtu aizvien aizraujošāka.

Jaunieši secināja, ka ir ārkārtīgi noderīgi iepazīt citu skolu pieredzi, ieklausīties pārējos komandas biedros, uzticēties cits citam un saņemt atzinību par paveikto.

Prombraucot jaunieši sacīja: “Jums ir baigi forša skola!”. Mēs arī tā domājam.

Indra Šmite
Baldones vidusskolas
dir.v. audzināšanas jomā