Baldones vidusskola

2018./2019. m.g. Baldones vidusskolā nokomplektētas trīs pirmās klases.
Par bērnu sadalījumu pa klasēm interesēties skolas lietvedībā.
Pirmo klašu vecāku sapulces notiks skolā 30. augustā plkst. 18.00
1.A- 309. kab. (kl. audz. I. Pelčere)
1.B- 310. kab. (kl. audz. B. Zeidlere)
1.C- 209. kab. (kl. audz D. Skujevska)

lietvede@baldonesvsk.lv
tālr. 67932317