Baldones vidusskolai piešķirts Latvijas Ekoskolas nosaukums

Ekoskola 2016/2017Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 19. septembrī norisinājās ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana, kurā Baldones vidusskolai atkārtoti piešķīra Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

Pasākuma pirmajā daļā kopumā tika apbalvotas 182 skolas, ko kurām 125 skolas saņēma Zaļo karogu, bet 57 ieguva Latvijas Ekoskolas sertifikātu.

Lai saņemtu Ekoskolu apbalvojumus, skolām visa mācību gada garumā ir jāīsteno vides izglītības programma un jāiesaistās apkārtējās vides pārvaldībā, kā arī jācenšas videi draudzīgās praksēs iesaistīt arī apkārtējo sabiedrību.

Pasākuma otrajā daļā notika kampaņas “Solis pasaulē” atklāšana, kuru noslēdza gājiens no Latvijas Nacionālās bibliotēkas uz trim ministrijām, kuru darbība saistīta arī ar globālās izglītības veicināšanu – Vides un reģionālās attīstības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Ārlietu ministriju. Vairāk nekā 150 gājiena dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem apliecināja savu apņemšanos izglītot sabiedrību par pasaulē aktuāliem jautājumiem, piemēram, klimata pārmaiņām, vides aizsardzību, iekļaujošas un atbildīgas sabiedrības veidošanu, un aicināja ministriju pārstāvjus pievienoties. Lai šo sadarbību stiprinātu, gājiena dalībnieki tina milzīgu kamolu – zemeslodes simbolu, kurā katrs iepina savu pavedienu, kas ir simboliska apņemšanās īstenot ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus.