Baldones vidusskolas jaunsargi apmeklē Padomju slepeno bunkuru Līgatnē

Šī gada 7. septembrī Baldones vidusskolas jaunsargi devās mācību ekskursijā uz Padomju slepeno bunkuru Līgatnē. Bunkurā jaunsargi iepazina tā laika notikumus, padomju laika atribūtiku un sadzīves lietas. Tika sniegta informācija par to, kam bunkurs paredzēts un kā tas darbotos “X stundas” gadījumā. Kā atzina paši jaunsargi, ekskursija tiešām bija vērtīga, tika iegūta jauna informācija, izbrīnu radīja dažādas autentiskas tā laika lietas, piemēram, telefons. Baisuma sajūtu radīja arī pats bunkurs, jo atrodas 9 metrus zem zemes.

Ekskursijas turpinājumā jaunsargi devās uz Siguldas poligonu, kurā jaunsargiem bija iespēja pilnveidot sadarbības prasmes un uzlabot fizisko sagatavotību.

Pārrunājot dienā redzēto un piedzīvoto, jaunsargi atzina, ka šādas mācību ekskursijas ir lietderīgas, jo var apmeklēt vietas, kurās nekad nebija bijuši līdz tam, kā arī bija ļoti grūti sadarboties komandā, jo trūkst komunikācijas prasmes. Ekskursijas beigās jaunsargi bija noguruši, taču arī gandarīti.

Informāciju sagatavoja: 5. novada nodaļas jaunsargu instruktors Jānis Kušners

Sīkāka informācija par jaunsardzes pulciņu šeit