No 2. līdz 6. novembrim skolā norisinās Rīcības dienas, kuru ietvarā skolā notiks dažādas aktivitātes, tai skaitā arī foto konkurss. 1) Konkursa detaļas meklē ierakstā, kur tas izsludināts. 2) 1.-6. klases spēlēs “Šķirošanas spēli” klases stundā. 3) Piektdien plkst. 17:00 filmas kopskatīšanās. (Saite tiks nosūtīta nedēļas laikā e-klasē) -Ekopadome #Ekoskolas #RīcībasDienas2020 #LabieDarbiPlanētai

SKOLĒNIEM UN VECĀKIEM!

Lai preventīvi stiprinātu skolēnu drošību, Baldones vidusskola uzsāk sadarbību ar Baldones novada pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu inspektoru Arti Milleru. Nepilngadīgo lietu inspektors skolā:

  • sniegs konsultācijas pēc skolēnu personīgās iniciatīvas;
  • iesaistīsies izglītojošās nodarbībās skolēnu drošības un tiesisko normu apmācībā;
  • veiks preventīvas dežūras skolas telpās un apkārtnē;
  • tiks pieaicināts sarunās ar skolēniem un vecākiem izglītojamo skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu gadījumos;

Par plānotajām un notikušajām sarunām tiks veikta individuāla saziņa ar skolēnu vecākiem.

Saziņā ar BNPP nepilngadīgo lietu inspektoru,

informāciju sagatavoja skolas sociālā pedagoģe I.Bēmere (mob.tel.27841411)

No 10.- 25.oktobrim visā Eiropā norisinās lielākie programmēšanas svētki.
15.oktobrī 4.b klase piedalījās Eiropas programmēšanas nedēļas tiešsaistes nodarbībā ” Mācies Scratch”.
Skolēni paši mēģināja veidot savu spēli. Skolēniem ļoti patika.
skolotāja Ilona Kūkuma