Radiomezgla reklāmas saukļi: “Veselīga dzīvesveida kampaņa!”

Skolā notiek un turpināsies līdz 13.03.2020. atkarību izraisošo vielu profilaktiskā skolas darba plāna ietvaros radiomezgla reklāmas saukļi: “Veselīga dzīvesveida kampaņa!” Kampaņas mērķis: preventīvi pilnveidot skolēnu domāšanas procesus par veselīgu dzīves veidu brīvu no atkarībām.

Dalībnieki: brīvprātīgie 1.-12.klašu skolēni.

Aktivitāte: skolēni brīvajā laikā izdomā īsu saukli, vai dzejolīti par veselīgu dzīvesveidu un nolasa to citiem skolas radiomezglā.

Patlaban visaktīvāk “Veselīga dzīvesveida kampaņā” iesaistījušās 6.b klases meitenes Sintija Lilu Gauja un Irbe Adele Mince.  Sintija saka:” Es domāju, ka aktuāla ir skolēnu pīpēšana. Man tas nepatīk!  Es gribu kaut ko mainīt un aicināt citus mainīties.” Irbe saka:” Es piedalos kampaņā, jo gribu paust savas domas. Manuprāt, daudzi jaunieši īsti neapzinās – foršāk ir iet ārā, nodarboties ar sportu. Es gribu, lai viņi saprot, ka vairāk veselībai var iegūt sportojot, nekā pīpējot.” Abas meitenes secina, ka grūtāk, bet stilīgāk ir pateikt “nē”, nekā sekot pīpētājiem!

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties! Sīkāka informācija pie skolēnu līdzpārvaldes, S.Lapiņas-Kupčas, I.Bēmeres.

Veselības ministrijas ieteikumi koronavīrusa Covid – 19 izplatības ierobežošanai

Valsts operatīvā medicīniskā komisija ir lēmusi paplašināt koronavīrusa izraisītās slimības Covid – 19 ierobežojošos pasākumus, nosakot papildu valstis un teritorijas, no kurām atgriežoties, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi.

Speciālisti iesaka, ja bērns pēdējo 14 dienu laikā bijis ceļojumā kādā no koronavīrusa izraisītās slimības Covid – 19 skartajām valstīm vai teritorijām:

bērnam neapmeklēt izglītības iestādi,
vecākiem sazināties ar ģimenes ārstu un sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna veselību 14 dienas pēc ceļojuma,
ja minētajā laika periodā pēc 14 dienām akūtas augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomi bērnam nav parādījušies, viņš var apmeklēt izglītības iestādi ar ģimenes ārsta izziņu,
ja bērnam simptomi parādās, nekavējoties jāzvana 113 un jāinformē ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu.

Aicinām aktuālajai informācijai sekot līdzi SPKC mājas lapā: www.spkc.gov.lv

Ekoerudītu konkurss

18.02. Baldones vidusskolā norisinājās Ekoerudītu konkurss no 2.-4. klasei komandās, kuru rīkoja ekopadome. Jautājumi bija saistīti ar transporta, ūdens, atkritumu šķirošanas, vides, bioloģiskās daudzveidības uc.tēmām. Skolēni izrādīja ļoti lielu interesi un teicamas zināšanas vides jautājumos. Godpilno 1. vietu ieguva 4.a klase (kl. audz. S.Krūze), tikai par 1 punktu atpalika un ieguva 2. vietu- 4.b klase (kl. audz. D.Arāja), bet 3. vietu ieguva 3.b klase (kl. audz. I.Kūkuma). Komandas šķīra ļoti neliela punktu starpība.
Ekopadome pateicas ikvienam dalībniekam,jūsu zināšanas ir nenovērtējamas!

Narkotisko un psihotropo vielu kontroles reids Baldones vidusskolā

Informējam, ka 11.02.2020. Baldones vidusskolā sadarbībā ar Baldones novada pašvaldības policiju un Valsts policiju notika iepriekš plānots narkotisko un psihotropo vielu kontroles reids 6.-12.klasēs, izmantojot kinologu apmācītus suņus. Reida iniciators – Baldones vidusskola.  Reida mērķis – preventīvi diagnosticēt narkotisko un psihotropo vielu iespējamo uzglabāšanu, lietošanu, izplatīšanu Baldones vidusskolā.

Reida laikā tika slēgta skolēnu garderobe, izejas un ieejas durvis. Minētie ierobežojumi bija spēkā līdz reida beigām. Otrās mācību stundas laikā Valsts policijas kinologi ar suņiem apsekoja 6.-12.klašu izglītojamos mācību telpās.

Reida laikā Baldones vidusskolā tika konstatētas pamatotas aizdomas par to, ka atsevišķi izglītojamie uzglabājuši un lietojuši narkotiskās vielas un Valsts policija turpina veikt operatīvās un tiesiskās darbības likumā noteiktā kārtībā. Ir notikusi tūlītēja skolas sociālās pedagoģes I.Bēmeres telefoniska sazināšanās ar aizdomās turamo izglītojamo vecākiem.

Paužam gandarījumu par skolēnu atsaucību un sapratni reida laikā. Izsakām pateicību Valsts policijas Baložu iecirkņa inspektoriem un kinologiem, Baldones novada pašvaldības  policijas inspektoriem par  sadarbību.

Baldones vidusskolas administrācija,

sociālā pedagoģe I.Bēmere (27841411)

BAHS JOPROJĀM NEPĀRSPĒTS

Ceturtdien, 6. februārī , 7.a klase devās uz VEF Kultūras pili, lai noskatītos koncertlekciju.  Tēma bija “ Bahs. Joprojām nepārspēts “, kur  īsumā pastāstīja par Johana Sebastiāna Baha daiļrades  varenību.

    Koncertā piedalījās: brāļi Petrauski, Matīss Čudars, deju grupa “ Buras “ un koris. Mākslinieki parādīja sarežģītās  Baha mūzikas dažādos izpildījumus. Uzzinājām tā laika spožāko mūziku, sapratām, kā slavenais un apdāvinātais  mūziķis komponējis gadsimtiem neaizmirstus skaņdarbus. Mūzikas klausīšanos akcentēja  deju grupas atraktīvais  un emocionālais sniegums.

    Uzvedums bija ļoti interesants un aizraujošs. Ar nepacietību gaidīsim nākamo koncertlekciju. Tā  būs 1.aprīlī- diemžēl pēdējā. ( Oskars Kungs)

Konkurss

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss līdz 02.03.2020.

Kaste izlietotajām baterijām atrodas pie skolas dežuranta.

Makulatūras vākšanas konkurss līdz 02.03.2020.

Uzkrātajai makulatūrai jābūt saformētai pa vienībām – jebkāda veida kastēs, maisos vai sasietai saiņos (ietilpībā līdz 30 kg).
Konkursa ietvaros drīkst vākt: biroja, kopējamo, piezīmju, zīmēšanas papīru, grāmatas (arī ar auduma vāciņiem), avīzes, glancētos žurnālus, bukletus, katalogus, burtnīcas, klades, kartona izstrādājumus (kartonam jābūt salocītam).
Nedrīkst likt: fotogrāfijas, izlietotus papīra traukus, uzlīmes, kā arī slapju un netīru makulatūru.
Parūpēsimies par tīru Latviju.

Zinātniski pētnieciskie darbi Baldones vidusskolā

20.janvārī Baldones vidusskolā notika 11.klases skolēnu zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana Skolēni šim pasākumam sāka gatavoties jau 10.klases pavasarī, kad viņiem tika piedāvātas tēmas visdažādākajās zinātņu nozarēs. Daudzi savu pētniecisko darbu uzsāka jau vasarā. Strādāts tika daudz. Tika apgūtas ZPD vadlīnijas pie skolotājas Baibas Kaļķes, darba vadītāju un konsultantu vadībā tika strādāts bibliotēkās, vākti materiāli arhīvos, veikti pētījumi laboratorijās, veiktas aptaujas, intervijas un anketēšana.

            ZPD tēmas bija visplašākajā diapazonā, sākot no sporta, mūzikas, vēstures līdz pat kukaiņu mājas būvei, ko visu vasaru baldonieši varēja redzēt pie skolas. Tika uzrakstīti ļoti labi darbi pedagoģijā, psiholoģijā, dabaszinātnēs.

            Strādāts tika pamatīgi, tādēļ lielākā daļa skolēnu saņēma ļoti augstus novērtējumus – 8, 9 un 10 balles. Labākie skolēnu darbi tika izvirzīti uz 2.kārtu – Rīgas reģionu, kur ļoti lielā konkurencē būs jāprot pierādīt sava darba vērtību.

Sakām lielu paldies visiem skolēniem un darbu vadītājiem par ieguldīto darbu un vēlam veiksmi un panākumus nākamajā posmā.

Sadarbības projekta vadītāji no Vācijas viesojas Baldones vidusskolā

Jau daudzus gadus turpinās sadarbība starp Baldones vidusskolas skolēniem un jauniešiem no Ziemeļfrīslandes bērnu un jauniešu biroja. Katru gadu notiek skolēnu tikšanās gan Latvijā, gan Vācijā.

No 17. līdz 20. janvārim Baldones vidusskolu apciemoja četri šī projekta vadītāji no Vācijas, lai kopā ar Baldones vidusskolas skolotājām, projekta vadītājām no Latvijas puses -Birutu Lūci un Ligitu Bergmani, apspriestu sadarbības projekta turpmākos virzienus, perspektīves un vadlīnijas. Tikšanās laikā tika  pārstrādāts sadarbības līgums starp Baldones vidusskolu un Ziemeļfrīslandes bērnu un jauniešu biroju, ko parakstīja biroja vadītāja Zuzanne Kunsmann un Baldones vidusskolas direktore Indra Šmite.

Vācu viesi tikās ar Baldones vidusskolas skolēniem, kuri šoruden viesojās Vācijā. Savstarpējās sarunās visi atzina, ka šī sadarbība skolēniem ir ļoti nozīmīga, ir iegūta jauna pieredze, iepazītas Vācijas pilsētas un kultūra, satikti vācu jaunieši un gūtas neaizmirstamas emocijas. Visi izteica vēlmi šajā projektā piedalīties arī turpmāk.