Tehnobuss Baldones vidusskolā

No 5.-8. martam pie mums ciemojās „Tehnobuss”, kurš ir 18 metrus garš, ceļojošs autobuss, kurš Baldones vidusskolā bija ilgi gaidīts. No 1.-12.klašu skolēniem un 7.-9.klases Mūzikas pamatskolas skolēniem bija iespēja uzzināt, kas ir mehatronika, iepazīties ar karjeras iespējām mašīnbūves, metālapstrādes nozarēs, uzzināt un redzēt, kā strādā magnētiskie, gaismas, kustību sensori, kur tos pielieto praktiskā dzīvē. Tāpat apskatīt Latvijā ražoto 3D printeri un piedalīties 3D figūras veidošanā, pamēģināt savas spējas metināšanas darbos. Redzētais raisīja interesi arī jaunāko klašu skolēniem un tika uzdoti daudzi jautājumi par iekārtu darbību, specifiku un pielietojumu. Cerams, ka tika radīts priekšstats par nākotnes iespējām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē un izpratni par profesijām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē.

Pasākums notika Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Meža karjeras diena Baldones vidusskolā

5., 6., 7. martā Baldones vidusskolā viesojās ilggadējs mežzinis, meža inženieris, mežistrādes vadītājs Pēteris Stepiņš. Viņa darba pieredze meža nozarē –  vairāk nekā 45 gadi un viņš ir iepazinis visu meža apsaimniekošanas ciklu, sākot no čiekuru vākšanas, meža stādīšanas un kopšanas, beidzot ar darbu forvarderī un kokapstrādes cehā, mēbeļu ražošanā. Šobrīd strādā Tērvetes dabas parkā.

Nodarbība sastāvēja no divām daļām – teorētiskās, kurā skolēni uzzināja, dara mūsdienu meža profesionālis, kur var apgūt mežziņa profesiju un kādas ir karjeras iespējas, strādājot šajā jomā un praktiskās, kurā tika apgūtas iemaņas, kā izmērīt koka garumu, noteikt koka vecumu, atpazīt koksni dažādos materiālos un uzzināt to ietekmi uz dabu, noteikt koka bojājuma cēloņus u.c. uzdevumus.

Interesants bija uzdevums, kurā bija jāizveido Leonardo da Vinči koksnes tiltu.

Paldies lektoram, Valsts izglītības attīstības aģentūrai un  kopā ar Latvijas Valsts mežiem par saturīgo un interesanto nodarbību!

“Ēnu diena”

Šogad “Ēnu diena” notika 14.februārī. Pie 1.-4.klašu skolēniem ciemojās skolotāja un stāstniece Līga Reitere. Līga pastāstīja kā veidojusies viņas dzīves ceļš. Sekoja izglītojošs un atraktīvs stāstījums par saskarsmes spēļu nozīmi karjeras attīstībā senāk un mūsdienās. Skolēni risināja dažādas dzīves situācijas spēļu veidā ar sadarbību, ar uzticēšanos, ar noteikumu izprašanu, ar jaunu risinājumu meklējumiem, ar mērķa sasniegšanu un ar izvērtējumu. Liela uzmanība tika pievērsta arī skolotāja profesijas apguvei.

Vecāko klašu skolēni (5.-12.klase) bija iespēja ēnot dažādu profesiju pārstāvjus individuāli. Kopā ēnu dienās piedalījās 71 skolēni un tika iepazītas ugunsdzēsēja, policista, aktiera, arhitekta, informācijas tehnoloģiju speciālista, pasākuma vadītāja, tetovētāja, mežsaimnieka, pārdevēja, skolotāja, radio ziņu žurnālista, ķirurga, psihologa, pavāra, farmaceita u.c. profesijas. Visvairāk ēnotas tika aktieru profesijas. Bija iespēja ēnot Baldones domes priekšsēdētāja un citu domes darbinieku amatus. Paldies arī Baldones policijai un autoservisa “Nērings” vadībai par atsaucību, ļaujot skolēniem iepazīt savas sapņu profesijas.

Lieliskais profesiju pasākums Rūjienā

Piektdien un sestdien Baldones vidusskolas 6.a klase devās uz Rūjienu, kur notika karjeras pasākums, kuru rīkoja Rūjienas jauniešu centra vadītāja Daina Roze ar centra jauniešiem Agati Rozi, Evelīnu Krauju, Andu Vladimirovu un Kristiāni Seimani.
Rūjienas vidusskolas 6.a klases jaunieši un viņu skolotāja Inita Rozīte uzaicināja ciemos mūsu klasi. Pasākumā varējām iepazīties cits ar citu, veikt kopā dažādas aktivitātes un priecāties.
Šajā divu dienu ekskursijā varējām iepazīt dažādas profesijas un domāt arī par saviem nākotnes plāniem. Piektdienas rītā kopā ar skolotājām Inesi Grīnvaldi un skolotāju Indru Šmiti izbraucām ar labām domām uz Rūjienu, mērojām tālu ceļu, spēlējām spēles, skatījāmies skaistus dabas skatus, kā arī pašu Rūjienu.

Read more

Baldones novada pašvaldības darbinieki gaida “ēnotājus”

Ēnu dienā, kura šogad norisināsies 14. februārī, skolēni ir aicināti apmeklēt kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vērot interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Baldones novada pašvaldība šogad aicina “ēnot” domes priekšsēdētāju, izpilddirektori, sabiedrisko attiecību speciālisti, attīstības nodaļas vadītāju, iepirkumu speciālisti, lauku attīstības speciālisti, teritorijas plānotāju, kā arī deputāti, pašvaldības policijas priekšnieku un bibliotekāri.

Aicinām skolēnus apmeklēt Ēnu dienas oficiālo mājas lapu un līdz 4. februārim pieteikties ēnot kādu no Baldones novada pašvaldības darbiniekiem.

Sīkākai informācijai lūdzam sazināties ar Elīnu Osi, Baldones novada domes sabiedrisko attiecību speciālisti, rakstot elina.ose@baldone.lv

Ķekavas novada pašvaldība aicina skolēnus pieteikties karjeras izglītības programmai ĒNU DIENA

Ķekavas novada pašvaldība aicina skolēnus līdz 4. februārim pieteikties karjeras izglītības programmai ĒNU DIENA, kas visā Latvijā norisināsies jau 14. februārī.

Šogad Ķekavas novadā jaunieši varēs izzināt, ko ikdienā dara sabiedrisko attiecību speciālisti, kādas problēmas risina datorsistēmu administratori, kā arī iepazīt pašvaldības policistu ikdienu.

Pieteikties ĒNU DIENAI kādā no Ķekavas novada pašvaldības piedāvātajām vakancēm iespējams no 1. līdz 4. februārim šeit. Pieteikumi tiks izvērtēti līdz 7. februārim, sniedzot apstiprinātajiem kandidātiem papildu informāciju par ĒNU DIENAS norisi un tikšanās laiku.