Vēstures muzejā

5. decembrī  7.a klase devās mācību  ekskursijā uz  Latvijas Nacionālo muzeju.

Šī ekskursija ir iekļauta  Latvijas skolas somas ietvaros. Mēs runājām par bruņiniekiem,  kā viņi ģērbās uz kaujām, kāds bija tā laika aprīkojums utt. Bijām cerējuši, ka būs jāraksta, taču mēs klausījāmies, interesējāmies, bija ļoti izglītojoši. Uzzinājām daudz jaunu interesantu lietu par senajiem bruņiniekiem Šī mācību ekskursija bija ļoti interesanta. Ceram uz vēl patīkamām ekskursijām. ( Oskars Kungs)

Eko padome “Salabo pasauli”

6. decembrī Baldones vidusskolas Ekopadome devās uz Rīgas 69.vidusskolu,kur notika pasākums “Salabo pasauli” ar mērķi risināt dabas un klimata krīzes,veicinot ideju ilgtspējīgumu un īstenošanu ilgtermiņā.Pasākuma tēma bija  pārtikas un garšaugu audzēšana pašiem- skolā un mājās.

Diena iesākās ar egles rotāšanu skolas pagalmā.Pēc tam klausījāmies lekciju par komposta veidošanu un izmantošanu,par pašu audzētas pārtikas ieguvumiem.Kopīgi veidojām garšaugu stādīšanas darbnīcas un un iemēģinājām roku to stādīšanā.

Ieguvums- atvedām uz skolu pašu stādītus garšaugus un mums būs savs zaļais garšaugu stūrītis!

Dardedzes brauciens

04.12.2019. 2.a klase un 05.12.2019. 2.b klase brauca uz izzinošu mācību ekskursiju uz centru  „DARDEDZE” Rīgā, kur piedalījās  audzinoši izglītojošā programmā. Programmas mērķis mācīt bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem – pazīstamiem, svešiem, vienaudžiem vai pieaugušajiem. Programmas laikā izglītojamie  izdzīvo dažādas situācijas, kuras palīdz uzzināt, kā atpazīt bīstamas situācijas, kā tajās rīkoties, pie kā vērsties pēc palīdzības. Izglītojamie nostiprināja personiskās drošības sociālās prasmes un zināšanas.

“Ir Pirmā Advente – kluss sākums,

Kad jaušams Ziemassvētku nākums.”

Baldones vidusskolā pirmo svecīti aizdedzināja un Adventi ieskandināja sākumskolas 3.a un 3.b  klases skolēni ( skolotājas A.Damberga un I.Kūkuma).

Lai kluss un mierīgs svētku gaidīšanas laiks!