2. novembrī 2.b klase apmeklēja izstādi “Latvija no 1968. g.- 1978. g.” Bibliotekārīte Gunta, bērnus iepazīstināja ar senajiem rakstāmpiederumiem, grāmatām, mūzikas atskaņotāju u.c. lietām, ko izmantojušās vecmāmiņas un vectētiņi.

Izstāde.

Visu šo nedēļu skolas bibliotēkā ir iespēja apskatīt izstādi, kurā ir dažādi priekšmeti un liecības par laika posmu Latvijā no 1958.  līdz 1978. Kā arī sākumskolas skolēniem pirmdien notika lasījumi no 1972. gada ābeces, kura arī ir apskatāma izstādē. Paldies visiem skolēniem un skolotājiem, kuri iesaistījās izstādes tapšanā!

SOCIĀLI LIETIŠĶĀ AKCIJA “MĀCĀMIES KLUSUMU”

19.-20.oktobrī, rūpējoties par dzirdes sajūtai komfortablu un sociāli emocionālajai pašsajūtai labvēlīgu apkārtējo vidi skolā, 3.b klasē mācījāmies KONTROLĒT savas BALSS SKAĻUMA LĪMENI. Akcijas sākumā sociālā pedagoģe, klases audzinātāja, ekopadomes vecāko klašu meitenes izskaidroja skolēniem dažādu balss skaļuma līmeņu pielietojumu atbilstošās situācijās. Skolēni tika novēroti un par atbilstošu balss līmeņa pielietojumu prēmēti ar uzslavas žetoniem. Katri 5 žetoni summējās 1 konfektē. Ar prieku vērojām skolēnu centību un vēlmi līdzdarboties, ar mieru pārdzīvojām mazās bēdas par kādu neiegūtu žetonu.

3.B KLASES SKOLĒNI SAKA, ka viņiem akcija ĻOTI PATIKA un lūdza skolotājai  to turpināt!

Sociālā pedagoģe: I.Bēmere

10.a klases rudens ekskursija.

11. oktobrī klases ekskursijā devāmies uz Dekoratīvās mākslas un Dizaina muzeju un Rīgas biržu, kā arī uz pazemes peintbolu. Kopumā bija interesanti redzēt dažādu mākslinieku darbus, gan latviešu, gan ārzemju. Par peintbolu atsauksmes ir lieliskas, jo varēja atslēgties no ikdienas rutīnas un kārtīgi iztrakoties.

Madara Kunciņa, 10.a klase

3.a un 4.a klases ekskursija uz Minhauzena muzeju un Veczemju klintīm.

3. oktobrī 3.a un 4.a klases brauca ekskursijā uz Vidzemes jūrmalu, iepazīstot Minhauzena muzeju Duntē, barona fon Minhauzena brīnišķīgos ceļojumus, [iedzīvojumus un fantāzijas. Lieliska bija pastaiga pa akmeņaino Vidzemes jūras krastu pie Veczemji klintīm. Redzēto un piedzīvoto skolēni atainos skolas lego klasē organizētās nodarbībās.

Skolotājas: Skaidrīte un Ilze

Jūrmalas Tarzāns

       Šī nedēļa Latvijā veltīta veselībai-  fiziskām aktivitātēm un  sportiskiem pasākumiem.  28.maijā  5.a un 5.b klase brauca ekskursijā uz Jūrmalas ,,Tarzānu’’ Dzintaros. Aktivitātes   ir labs fiziskās formas stiprināšanas veids.

       Ieradāmies no rīta 10.00, vēl  nebija  neviena  apmeklētāja. Noklausījāmies instruktāžu, saņēmām drošības aprīkojumu un sākām zaļo mācību trasi. Pavisam ir 5 trases- zaļā jeb mācību, bērnu, zilā, sarkanā un melnā.  Zaļo trasi izgāja visi, daudzi pat vairākas reizes, dažiem problēmas sagādāja bailes no augstuma. Tad palīgā steidzās instruktors, lai pieturētu  trosi, kura šūpojās. Šķēršļi bija diezgan grūti, vajadzēja piepūli to pārvarēšanai. Daudzi ļoti aktīvi un drosmīgi izgāja zaļo, zilo un sarkano trasi. Visgrūtāko melno trasi uzvarēja tikai Tomass Niklāvs (5.a kl.) un Einards Šauriņš ( 5.b kl.). Visi uzkāpām skatu tornī, tur ir 200 pakāpieni. Jā, cik brīnišķīga ainava un spirdzinošs gaiss! Gaisu izbaudījām arī pie jūras, ūdens lielisks bradāšanai, skraidīšanai un apģērba slapināšanai.

       Iesakām arī citām klasēm šāda veida aktivitātes.  Riekstukalnā arī top šāda  trase. Sportojiet, kustieties un esiet veseli! Dzīve ir kustībā!

                                                                      5.a kl. audzinātāja R.Markova