Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Baldones novada dome projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros organizē dabas zinātņu nometni Baldones vidusskolas un Baldones Mūzikas pamatskolas 4. – 6. klases skolēniem.

Nometne norisināsies skolēnu rudens brīvlaikā no 22. oktobra līdz 25. oktobrim. Dalībniekiem būs iespēja praktiski darboties ķīmijas, ģeogrāfijas un vides jomās. Nometnes noslēgumā apmeklēsim ar dabaszinībām saistītu objektu, ko tieši, tas lai paliek pārsteigums.

Pieteikšanās no 08.10.2018. plkst. 8.00 elektroniski – ej.uz/dabaszinatnupetnieki2018
Dalībnieku skaits ierobežots. Baldones vidusskola – 20 un Baldones Mūzikas pamatskola – 10 dalībnieki! Dalībniekiem tiks nodrošināta ēdināšana.
Vairāk informācijas – 28663569