Draudzīgā aicinājuma fonds apbalvo Baldones vidusskolu

12. novembrī Baldones vidusskolas pārstāvji devās uz Cēsīm – uz Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitinga balvu pasniegšanas ceremoniju. Skolu reitings 2015Draudzīgā aicinājuma fonds apbalvoja Baldones vidusskolas vadību par teicamu mācību darba organizāciju un angļu valodas skolotājus par teicamiem sasniegumiem angļu valodas mācīšanā. Baldones vidusskola pilsētu grupā kopvērtējumā ieguva godpilno 3. vietu un diplomu nominācijā “Angļu valoda”. Laikā, kad skolotāju darbs tiek krietni vien vētīts un kritizēts, bija prieks un gandarījums dzirdēt tik daudz atzinības un pateicības vārdu skolotājiem. Īpašs paldies par šo panākumu kaldināšanu, mērķtiecību un entuziasmu jāsaka skolas direktorei Dzintrai Knohenfeldei un angļu valodas skolotājai Veltai Matisānei.
Reizēm man šķiet, ka mēs – “iebraucēji” – vairāk novērtējam Baldones vidusskolu nekā baldonieši paši. Cilvēkiem bieži vien liekas, ka kaut kur citur viss ir labāk, bet atcerēsimies, ka arī Sprīdītis saprata, ka ceļš uz laimīgo zemi ved uz mājām. Mums ir, ar ko lepoties – ar savu skolu, skolēniem un skolotājiem!

Indra Šmite,
Baldones vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā