Eduarda Krūmiņa nodarbība “Pašapziņa un es”

E.Krūmiņš20.decembrī Baldones vidusskolā notika Eduarda Krūmiņa (darbojas Jauniešu līderisma programmā “Go Beyond”) vadītā nodarbībā “Pašapziņa un es”, kurā piedalījās 10.-12.klašu skolēni.
Tās mērķis bija, izprotot, ka un kā mūsu pašvērtējumu ietekmē citi, izvērtēt savas prasmes un saprast, ko varam darīt, lai tās attīstītu un vairotu savu pašapziņu un spējas.
Pirmajā nodarbības daļā skolēniem bija jāpilda praktisks uzdevums, ceļot torni no koka klucīšiem. Rezultātā bija redzams, kā mainās mūsu domas par sevi, kad redzam labu paraugu. Tika pārrunāta iespēja celt un mazināt pašapziņu sev un citiem. Otrajā nodarbības daļā katrs dalībnieks izvērtēja desmit nākotnē, darba tirgū epieciešamākās prasmes un iespējas tās attīstīt. Tika pārrunāts, kādēļ svarīgi attīstīt kādas prasmes, ka to attīstīšana var vairot mūsu pašapziņu un padara mūs spējīgākus. Noslēgumā skolēni atzina, ka nodarbība likusi aizdomāties par pašapziņu, cik tā atkarīga no apkārtējiem, kā ietekmē skolas dzīvi, mācības un iespējas nākotnē.