Ekoerudītu konkurss

18.02. Baldones vidusskolā norisinājās Ekoerudītu konkurss no 2.-4. klasei komandās, kuru rīkoja ekopadome. Jautājumi bija saistīti ar transporta, ūdens, atkritumu šķirošanas, vides, bioloģiskās daudzveidības uc.tēmām. Skolēni izrādīja ļoti lielu interesi un teicamas zināšanas vides jautājumos. Godpilno 1. vietu ieguva 4.a klase (kl. audz. S.Krūze), tikai par 1 punktu atpalika un ieguva 2. vietu- 4.b klase (kl. audz. D.Arāja), bet 3. vietu ieguva 3.b klase (kl. audz. I.Kūkuma). Komandas šķīra ļoti neliela punktu starpība.
Ekopadome pateicas ikvienam dalībniekam,jūsu zināšanas ir nenovērtējamas!